Toegankelijk sport en bewegen

Wij vinden het belangrijk om voor iedereen in Amersfoort sport en bewegen mogelijk te maken, voor een goede gezondheid en ontmoeting met anderen.

Toegankelijk sport en bewegen

Sportnota

Wij geven uitvoering aan de sportnota ‘Amersfoort in beweging’. In de sportnota is als ambitie opgenomen dat het aantal sportverenigingen en sportaanbieders met een specifiek aanbod voor inwoners met een beperking over een paar jaar minimaal verdubbeld moet zijn. Verenigingen en sportaanbieders kunnen middels het Uniek Sporten certificaat laten zien dat ze toegankelijk zijn. We stimuleren verenigingen om actief uit te dragen een inclusieve vereniging te zijn.

Schoolsportprogramma

Het schoolsportprogramma is inclusief. Zowel reguliere als speciaal onderwijsscholen kunnen door middel van clinics kennis maken met het sportaanbod in Amersfoort. Leerlingen van het speciaal onderwijs worden actief benaderd om deel te nemen in de schoolsport toernooien en in het halfjaarlijkse kies-je-sport-boekje is aanbod voor kinderen met en zonder beperking (of beide) helder terug te vinden.

Drempelvrije sportaccommodaties

Eveneens als doelstelling opgenomen in de sportnota is dat binnen enkele jaren 75% van de gemeentelijke sportaccommodaties geen fysieke drempels meer heeft. Er wordt al  geïnvesteerd in de toegankelijkheid van sporthallen en zwembaden. Bij gymzalen en buitensportaccommodaties worden ook fysieke drempels weggenomen. Verenigingen worden gestimuleerd om via een subsidieregeling aanpassingen aan de accommodatie te laten doen om de aanwezige fysieke drempels weg te nemen.

Samenwerking verschillende partijen

Er wordt samengewerkt met: sportverenigingen, de Amersfoortse Sportfederatie, Indebuurt033, sportondernemers en onderwijsinstellingen. De buurtsportcoaches zetten zich in om voor iedereen een passende plek te vinden om te sporten.

De 6 gemeenten; Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Leusden, Soest en Woudenberg werken samen aan het aanbod voor aangepast sporten en hebben het convenant "Grenzeloos Actief" ondertekend.

Website aangepast sporten

Er is een website met al het aanbod voor aangepast sporten: www.unieksporten.nl.

Buurtsportcoach

Zoekt u hulp bij het vinden van sporten of een andere vorm van bewegen die bij u past? Of bij het aanvragen van hulpmiddelen voor het sporten? Dan kunt u terecht bij een buurtsportcoach.

Sportevenementen

Van skaten tot midgetgolfen en wandelen: deze zomer worden er uiteenlopende sportieve activiteiten georganiseerd voor jong en oud. Die zijn te vinden in het zomerrooster.

Ook gedurende de rest van het jaar worden in Amersfoort regelmatig speciale sportevenementen georganiseerd om kennis te maken met verschillende aangepaste sporten, sporthulpmiddelen of sportverenigingen. Deze zijn te vinden op de nieuwspagina van onze buurtsportcoaches.

Contact

Contactpersoon gemeente: Marina Aalbers

Mail: toegankelijk@amersfoort.nl

14033