Toegankelijk onderwijs

Er zijn veel initiatieven, ook op scholen zelf, om het onderwijs inclusief te maken. Denk aan huiswerkbegeleiding, opvoedondersteuning en het mogelijk maken van samen spelen.

Toegankelijk onderwijs

Op de pagina Onderwijs en jeugd is informatie te vinden over bestaande toegankelijkheids initiatieven in het onderwijs.

Eén van de initiatieven om goede begeleiding te krijgen is bijvoorbeeld het project Coach en Cootje.

Scholen

Eind 2017 is het besluit genomen door gemeente en schoolbesturen om alle 100 verouderde schoolgebouwen in de komende 40 jaar te vervangen voor nieuwbouw. De gebouwen worden dan allemaal duurzaam en toegankelijk.

Contact

Contactpersoon gemeente: Marina Aalbers

Mail: toegankelijk@amersfoort.nl

14033