Toegankelijk aanbod toerisme en cultuur

Samen met het VVV, Het Gilde en aanbieders op het gebied van toerisme en cultuur werken wij aan een toegankelijk aanbod. Ook is een evenementencoördinator aangesteld om de toegankelijkheid van evenementen te waarborgen.

Toegankelijk aanbod toerisme en cultuur

Meer informatie voor evenementen vindt u op de pagina Evenementen.

Met onderstaande aanbieders werkt de gemeente samen om het toeristische en culturele aanbod in de stad toegankelijker te maken:

Toerisme Citymarketing Amersfoort

VVV Amersfoort toerisme

Locatie Amersfoort rolstoel toegankelijk

Contact

Contactpersoon gemeente: Marina Aalbers

Mail: toegankelijk@amersfoort.nl

14033