Tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen

Sinds 26 oktober 2021 vangt de gemeente Amersfoort een groep vluchtelingen op. De eerste dagen verbleven zij in een hotel terwijl er in de tussentijd kamers werden gereedgemaakt in Zon & Schild aan de Utrechtseweg. Op 29 oktober is de groep daarheen verhuisd. Op 24 november 2021 is bekendgemaakt dat het verblijf van de vluchtelingen verlengd wordt tot uiterlijk 7 januari 2022.

Tijdelijke noodopvanglocatie voor vluchtelingen

De gemeente heeft dit gerealiseerd in nauwe samenwerking met GGz Centraal en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). In een zeer korte tijd is deze opvanglocatie gerealiseerd. De gemeente Amersfoort is verantwoordelijk voor de opvang en het verblijf.

Noodopvang

In het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel verblijven momenteel meer mensen dan waar het asielzoekerscentrum op berekend is. Het kabinet deed daarom een dringende oproep om per provincie 100 plekken voor crisisnoodopvang te realiseren. Na overleg in provinciaal verband stellen Amersfoort en Utrecht (stad) elk 50 plekken voor crisisnoodopvang beschikbaar.

Nieuwsberichten

Vragen?

Als u vragen heeft over de crisisnoodopvang voor vluchtelingen kunt u mailen naar vluchtelingen@amersfoort.nl.