Structuurvisie Amersfoort 2030

Bij de Structuurvisie Amersfoort 2030 gaat het om de ruimtelijke visie op de hele gemeente. Daarbij wordt twintig jaar vooruit gekeken.

De Structuurvisie markeert een omslagpunt in het denken over de stad. Tot nu toe lag het accent op stadsuitbreiding. Maar na Vathorst West breiden we niet meer uit. Toch blijft er grote vraag naar woningen en ruimte voor bedrijven en voorzieningen. Om hieraan tegemoet te komen is vernieuwing en inbreiding binnen het stedelijk gebied dé opgave voor de komende jaren.