Startfoto

Met het Beleidskader Inclusieve Stad leggen we voor de komende jaren vast wat onze ambities zijn, de grote thema’s en onze manier van werken voor de Inclusieve stad. Een belangrijk vertrekpunt zijn de ontwikkelingen en trends die de huidige landelijke en Amersfoortse cijfers en onderzoeken laten zien. In de startfoto beschrijven we de stand van zaken en kijken we vooruit naar de thema’s en aandachtspunten die op basis van cijfers en onderzoek de belangrijkste voor Amersfoort worden.