Snelfietsroutes

Onder regie van de provincie Utrecht en samen met gemeenten Soest, De Bilt, Baarn, Hilversum en Bunschoten werkt Amersfoort aan het aanleggen van drie verschillende snelfietsroutes.

Snelfietsroutes

Wat is een snelfietsroute?

Een snelfietsroute is een route waarop fietsers vaker voorrang krijgen op autoverkeer en eerder groen bij verkeerslichten. De snelfietsroutes zijn bedoeld voor álle fietsers, dus u hoeft er niet per se snel te fietsen.

Om nieuwe snelfietsroutes aan te leggen verbeteren we bestaande fietsverbindingen. Zo krijgt het wegdek comfortabel asfalt. Waar nodig verbreden we het wegdek. Zo kunt u makkelijker naast elkaar fietsen. Fietspaden krijgen duidelijke en herkenbare lijnen, wegwijzers en verlichting. Paaltjes, hoge stoepranden en andere obstakels ontbreken.

Ook verbinden we de bestaande fietsroutes met elkaar. Zo kunt u snel, comfortabel en veilig doorfietsen. Scholen, woonwijken, werklocaties en knooppunten worden per fiets nog beter bereikbaar. Snelfietsroutes maken de fiets een gezond en aantrekkelijk alternatief voor het woon-werkverkeer, ook op langere afstanden.

Welke snelfietsroutes komen er?

Vanuit Amersfoort zijn drie snelfietsroutes in voorbereiding:

De snelfietsroutes zijn onderdeel van het Fietsplan Amersfoort Fietst.

Het ontwerpen en aanleggen van de snelfietsroutes gebeurt onder regie van provincie Utrecht. Bekijk ook: het overzicht van alle toekomstige snelfietsroutes (.pdf) in provincie Utrecht.

Snelfietsroute Amersfoort-Nijkerk

De snelfietsroute Amersfoort-Nijkerk is een van de maatregelen uit het programma Bereikbaarheid Vathorst. De regie van dit programma ligt bij gemeente Amersfoort. 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over snelfietsroutes op de projectpagina van de provincie Utrecht.