Reageer op aanwijsbesluit DAEB voor gescheiden afvalinzameling basisscholen

U kunt reageren op het besluit om het ophalen van pmd, gft, oud papier en karton bij basisscholen aan te wijzen als ‘dienst van algemeen economisch belang’ (DAEB). Met dit besluit kan de inzameldienst voor huishoudelijk afval het pmd, gft, oud papier en karton bij basisscholen op gaan halen. Hierdoor kunnen scholen makkelijker afval scheiden.

We willen het voor basisscholen makkelijker maken om afval te scheiden. We leren kinderen op jonge leeftijd om afval te scheiden, we zorgen voor meer gescheiden pmd, gft, papier en karton en voor minder restafval. Dat helpt ons in onze ambitie om in 2030 een afvalloze stad te zijn.

Afval gescheiden ophalen bij basisscholen

Hoewel afval van basisscholen qua samenstelling en hoeveelheid lijkt op huishoudelijk afval is het wettelijk gezien bedrijfsafval. En voor bedrijfsafval gelden de regels van bedrijfsafvalinzameling. Tot nu toe is het voor scholen te duur om hun afval gescheiden op te laten halen door commerciële inzamelaars van bedrijfsafval. Door het ophalen van pmd, gft en oud papier en karton op scholen aan te wijzen als ‘dienst van algemeen economisch belang’ kunnen we de inzameldienst voor huishoudelijk afval vragen dit te doen. Het wordt dan goedkoper voor scholen om afval te scheiden. Het restafval wordt bij basisscholen nog wel opgehaald door commerciële inzamelaars.

Het aanwijsbesluit dienst van algemeen economisch belang (DAEB)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2021 besloten om het ontwerp aanwijzingsbesluit DAEB voor de inzameling van grondstoffen pmd, gft en opk bij basisscholen vrij te geven voor inspraak. Dat betekent dat u erop kunt reageren.

U kunt het collegebesluit en het aanwijsbesluit DAEB lezen in het pdf document hieronder.

U kunt reageren op het aanwijsbesluit

U heeft zes weken de tijd om te reageren op het aanwijsbesluit. Dat is tot en met vrijdag 4 februari 2022. Reageren kan op twee manieren:

 • U kunt een brief schrijven en deze per post verzenden naar:
  Gemeente Amersfoort
  T.a.v. de afdeling Woon- en Werkklimaat
  Postbus 4000
  3800 EA Amersfoort
  Vermeld in uw reactie dat het gaat over het aanwijsbesluit DAEB.
 • U kunt het online formulier invullen door te klikken op de button REAGEREN. U heeft hiervoor geen DigiD nodig.
  U krijgt een bevestiging van uw reactie via het e-mailadres dat u invult. Uw reactie komt automatisch bij de juiste afdeling terecht.

REAGEREN

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een brief stuurt of een online formulier invult. We behandelen uw reactie op dezelfde manier.

Vragen over het aanwijsbesluit

U kunt uw vraag stellen via de button REAGEREN of u kunt contact met ons zoeken door te bellen naar telefoonnummer 14 033.

Zo gaan we verder

We beantwoorden de vragen en we verzamelen de reacties die we krijgen in een zogenoemde zienswijzennota. We beoordelen of we met de reacties nog een aanpassing of aanvulling maken op het besluit. Het besluit en de zienswijzennota gaan dan naar de gemeenteraad. Als de gemeenteraad het besluit en de zienswijzennota vaststelt, kunnen we starten met het ophalen van pmd, gft, papier en karton op basisscholen. Dit doen we twee jaar lang bij een aantal basisscholen en daarna gaan we evalueren. Als alles goed gaat, willen we iedere basisschool aanbieden om pmd, gft en karton en papier op te laten halen door de inzameldienst van huishoudelijk afval.