Q&A prijsstijging warmtetarieven warmtenet

Veel Nederlanders gaan dit jaar meer betalen voor hun warmte omdat de gasprijzen hoog zijn. Deze verhoging van de gasprijs heeft direct gevolgen voor mensen die voor hun warmte afhankelijk zijn van gas. Er zijn in Amersfoort echter warmtenetten die niet (volledig) op gas gestookt zijn. Ook de tarieven van de warmte uit deze warmtenetten gaan omhoog. Dit komt omdat de warmtetarieven momenteel bij wet zijn gekoppeld aan de gasprijs. De tariefverhoging mag niet leiden tot meer winst voor warmteleveranciers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) ziet hierop toe.

Als gemeente hebben wij geen directe invloed op de prijzen van warmteleveranciers. Wij hebben ook geen inzicht in de opbouw van de tarieven van warmteleveranciers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dit wel. ACM bepaalde voor 2022 een maximale tariefverhoging van 67% t.o.v. het jaar ervoor. De eindtarieven zijn wel bekend bij de gemeente en blijven in Amersfoort onder de 67% maximale tariefverhoging van de ACM. De ACM controleert of warmteleveranciers geen overwinsten boeken door de hoge gasprijs. Ze mogen de verhoging van de maximumtarieven namelijk niet gebruiken voor meer winst. Heeft u hier vragen over, of wilt u iets melden? Dan kunt u contact opnemen met de ACM.

De gemeente Amersfoort heeft, als lid van stedennetwerk G40, een brief naar minister Rob Jetten voor Klimaat en Energie gestuurd. Hierin wordt de minister verzocht om in te grijpen en alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk een zelfstandige en heldere tariefstelling voor warmtenetten in te voeren. De minister heeft aangegeven deze oproep zeer serieus te nemen en ermee aan de slag te gaan. De Autoriteit Consument en Markt bevestigt dat zij deelnemen aan acties van het Rijk om de tarieven voor warmte eerlijker te maken. De wethouder heeft de warmtebedrijven over wie vragen binnenkwamen, aangeschreven. In de brief uit ze haar zorgen over de hoge warmtetarieven. Daarnaast vraagt ze om meer transparantie en nodigt ze uit tot samenwerking.

Ja, warmteleveranciers mogen de prijzen met maximaal 67% verhogen (op basis van een doorsnee huishouden). Als gemeente hebben wij geen directe invloed op de prijzen van warmteleveranciers. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft dit wel. Zij bepalen ieder jaar de maximale warmteprijs voor vaste en variabele kosten, die met een vaste formule gekoppeld is aan de kosten voor een cv-ketel en een gasaansluiting. Hierdoor zijn warmtetarieven gekoppeld aan de gasprijs, ook als er geen gas wordt gebruikt voor de warmteopwekking.

De hogere gasprijzen zorgen ook voor hogere kosten bij warmteleveranciers. Bijvoorbeeld omdat zij (deels) gas gebruiken bij het verwarmen van het warmtenet. Warmte-inkoopcontracten zijn vaak gebaseerd op de gasprijs, ook wanneer deze warmte niet opgewekt wordt met gas (denk aan restwarmte uit industrie of afvalverwerking). In de exacte kostenstructuur van warmtebedrijven heeft de gemeente geen inzicht. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met de ACM via de ACM Consuwijzer.

Om de hogere energierekening te verzachten, krijgt u een eenmalige compensatie van de Rijksoverheid over het jaar 2022:

  • U betaalt minder energiebelasting op elektriciteit, ongeveer € 150,- (incl. btw) bij gemiddeld verbruik.
  • U krijgt extra korting op energiebelasting van € 265,- (incl. btw).

Deze compensatie geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, en wordt verrekend in uw energierekening. Afhankelijk van uw energieverbruik dekt deze vergoeding de prijsverhoging deels of helemaal. Daarnaast werkt het kabinet aan een eenmalige energietoeslag van circa 200 euro voor huishoudens met een laag inkomen. Voor meer informatie over de status van deze regeling, kunt u extra energietoeslag voor lagere inkomens raadplegen.

Heeft u nog vragen over de warmtetarieven? Neem contact op met de Autoriteit Consument en Markt, via de ACM Consuwijzer. Overige vragen? Neem gerust contact met de gemeente. Komt u door de stijgende warmtetarieven in financiële problemen, dan kunt u contact opnemen met een van onze minimacoaches of Geldcheck033.  Voor inhoudelijke energieadvies:  check het energieloket van de gemeente Amersfoort. Tot slot, heeft u al gebruik gemaakt van gratis hulp bij energiebesparen? Alle kleine beetjes helpen.