Overlijden aangeven

Een overlijden in Nederland geeft u zo snel mogelijk door, uiterlijk de zesde werkdag na het overlijden. Meestal doet de begrafenisondernemer dit. Een familielid of kennis van de overledene kan dit ook doen in de gemeente waar de persoon is overleden. U doet de aangifte persoonlijk in het stadhuis.

Overlijden aangeven

Let op! Dit is niet niet hetzelfde als een akte van overlijden.

Hiervoor kunt u alleen op afspraak bij ons terecht.

Meenemen

  • een geldig legitimatiebewijs
  • een verklaring van overlijden, afgegeven door een behandelend arts
  • een doodsoorzaak verklaring (B-verklaring)

Overlijden in het buitenland

Een overlijden in het buitenland geeft u in het buitenland aan. Daarna meldt u zich als nabestaande met een gelegaliseerde of internationale overlijdensakte bij de gemeente van de overledene. De gemeente past de gegevens vervolgens aan in de Basisregistratie Personen (BRP).

Op de website van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over wat u moet doen wanneer iemand in het buitenland overlijdt.

Meer informatie over begraven

Meer informatie over begraven en cremeren in Amersfoort vindt u op de website Crematorium en Begraafplaatsen Amersfoort.