Overlast van een bedrijf melden?

Wie (milieu)overlast van een bedrijf ondervindt, kan dit 24 uur per dag, 7 dagen per week melden bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht.

Redenen voor meldingen kunnen zijn:

  • Geluidsoverlast
  • Stank
  • Stof
  • Water- en bodemverontreiniging

Hoe u een melding doet, leest u op de website van de RUD.