Open Call Curatoren 2019: indienen projectplannen beeldende kunst

De gemeente verstrekt jaarlijks een opdracht voor het uitvoeren van een nieuw beeldend kunstproject dat een impuls geeft aan het beeldende kunstklimaat in de stad. Dit jaar vragen we tentoonstellingsmakers om hiervoor vernieuwende projectplannen in te dienen. Dat kan tot en met 16 september 2018.

Uitgangspunten voor deelname

Het winnende concept weet de actuele kunst op de kaart te zetten. Bijvoorbeeld door een vernieuwde vorm te gebruiken, door een sterk concept, een ongebruikelijke samenwerking of door kunstenaars uit Amersfoort te inspireren en te prikkelen.

Het project vindt plaats in Amersfoort en ten minste drie beeldend kunstenaars en/of vormgevers wonend of werkend in Amersfoort nemen deel. De opdracht staat open voor curatoren van binnen en buiten Amersfoort.

Doel van de opdracht 2019

Het zichtbaar maken van kwalitatief hoogstaand werk van Amersfoortse beeldende kunstenaars, bij voorkeur in combinatie met kunstenaars van buiten Amersfoort.

Voorwaarden
 • Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk, zelfstandige curatoren en tentoonstellingsmakers actief op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen een voorstel indienen.
 • Het gaat om een project dat eenmalig gerealiseerd en gepresenteerd wordt in 2019 in Amersfoort.
 • Betrokkenheid van ten minste drie Amersfoortse beeldend kunstenaars en/of vormgevers. Soloprojecten komen niet in aanmerking.
 • Betrokken kunstenaars worden betaald conform richtlijnen kunstenaarshonoraria 2017 zoals is vastgelegd door de BKNL.
 • Het project draagt bij aan het doel van de opdracht. Daarnaast is het een pre wanneer er binnen het project aandacht wordt geschonken aan jonge kunstenaars, coaching & talentontwikkeling van makers en samenwerking en/of uitwisselingen met initiatieven uit andere steden.
Budget

Voor 2019 stelt de gemeente Amersfoort een budget van max. € 25.000,- (inclusief btw) beschikbaar.

Indienen projectplan

U kunt tot uiterlijk 16 september 2018 een voorstel insturen.

INSTUREN PLAN EN BIJLAGEN

Mocht u problemen ervaren met het formulier, probeert u het dan op een later moment nog eens. Het blijkt dat het formulier niet op alle computers goed laadt. Het probleem is bekend en we werken aan een oplossing.

Let op: in verband met de privacyregels mogen bijlagen GEEN adres-, telefoon- of mail en bankgegevens bevatten. Vul uw adresgegevens uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

Het projectplan is maximaal 4 A4 waarin beschreven staat:

 • titel project
 • namen organisator(en)
 • het concept
 • bereik – doelgroepen en contact met de stad
 • betrokken kunstenaars (alleen namen, geen adressen)
 • samenwerkingspartners (alleen namen, geen adressen)
 • PR-strategie richtlijn 10% van totale begroting
 • zichtbaarheid in de stad
 • begroting
 • beeldmateriaal (maximaal 4 A4)
 • bijlagen: cv(’s) van de organisator(en)
Pitch op 31 oktober 2018

Uit de ingediende projectvoorstellen selecteert de beoordelingscommissie tussen de drie à vijf voorstellen. De indieners hiervan worden uitgenodigd voor een korte pitch van het voorstel. Dit is de gelegenheid om uw plan verder toe te lichten.

Geselecteerde projectplannen kunnen alleen op woensdagavond 31 oktober 2018 worden toegelicht in een pitch. Als u dan niet aanwezig kunt zijn, kan uw project niet geselecteerd worden voor de opdracht.

Beoordeling

De beoordelingscommissie beoordeelt het plan in eerste instantie op artistieke kwaliteit (zeggingskracht, oorspronkelijkheid, visie). Als die voldoende is, dan beoordeelt de commissie het plan, mede op basis van het gesprek, op onderstaande punten:

 • nieuw in de stad, nog niet eerder gerealiseerd in Amersfoort
 • de mate waarin het project van toegevoegde waarde is voor de stad
 • (boven)regionale uitstraling
 • samenwerking met Amersfoortse partijen op het gebied van beeldende kunst en/of vormgeving
 • wijze van presentatie, in welke vorm dan ook, in Amersfoort
 • pr-traject: gericht op inwoners uit de stad en regio, kunstenaars
 • talentontwikkeling/coaching van jonge kunstenaars is een pre
 • samenwerking met initiatieven uit andere steden (met het oog op uitwisseling) is een pre
 • Het project moet wel in Amersfoort plaats vinden en ten minste drie beeldend kunstenaars en/of vormgevers wonend of werkend in Amersfoort bij het project laten deelnemen
 • De gemeente hecht waarde aan duurzaamheid. Binnen deze opdracht zou de gemeente het op prijs stellen wanneer hier rekening mee wordt gehouden
Beoordelingcommissie

De beoordelingscommissie adviseert de gemeente over de partijen aan wie de opdracht verstrekt zou moeten worden. De beoordelingscommissie, die ook het eindresultaat beoordeelt, bestaat uit:

 • Astrid Ritskes: docent ruimtelijk vormgeven, conceptontwikkeling en kunstgeschiedenis, Mevrouw R., lid Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat Amersfoort
 • Carolien de Boer: senior beleidsadviseur beeldende kunst, projectleider Kunst in de openbare ruimte - Culturele Zaken gemeente Utrecht
 • Florens Booij: senior beleidsadviseur Culturele Zaken gemeente Utrecht, lid Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat Amersfoort
 • Irene de Jong: projectleider Nieuwe Mediakunst, lid Brede Adviesgroep Cultureel Klimaat Amersfoort
 • Jantine Kremer: kunsthistoricus, schrijvend kunstbeschouwer, ontwikkeling en uitvoering educatieve projecten
 • Judith van Meeuwen: kunsthistoricus, curator kunsthal KAdE

Planning
 • Uiterlijk 16 september 2018: indienen projectvoorstel
 • Vrijdag 12 oktober: selectie bekend wie mag pitchen
 • Woensdag 31 oktober van 19.30 tot 22.00 uur: Pitchavond
 • Voor 1 december 2018: opdrachtverstrekking bekend
 • Uitvoering in 2019

Vragen?

Neem contact op met Leontine Sies of Marieke Sikkens:

beeldendekunst@amersfoort.nl

033 469 50 28