Open Call Beeldende Kunst 2022

De gemeente Amersfoort verstrekt jaarlijks een opdracht voor het uitvoeren van een nieuw beeldend kunstproject dat kwalitatief hoogstaande beeldende kunst zichtbaar maakt en een impuls geeft aan het beeldende kunstklimaat in Amersfoort. Dit kunstproject heeft een vernieuwde vorm, een sterk concept of een ongebruikelijke samenwerking of het werk inspireert bijvoorbeeld kunstenaars uit Amersfoort.

Inschrijven is niet meer mogelijk!

Het gaat om een kunstproject dat eenmalig gerealiseerd en gepresenteerd wordt in 2022 in Amersfoort. Bij het project is ten minste één beeldende kunstenaar of vormgever uit Amersfoort betrokken.

Voor de Open Call 2022 stelt de gemeente Amersfoort een budget van max. € 30.000,- (ex btw) beschikbaar per opdracht. De opdracht kan voor 2022 twee keer worden verstrekt.

De volledige opdrachtomschrijving vindt u hier:

Planning

Indienen projectplan 1ste ronde: beoordeling projectplan 2de ronde: pitchen
Vóór 1 oktober 2021 Op 2 november hoort u of u wordt uitgenodigd voor de pitch 17 november

Voorwaarden

  • Professionele kunstenaars en zelfstandige curatoren kunnen zich aanmelden voor de Open Call (alle rechtsvormen zijn toegestaan).

  • Het gaat om een project dat eenmalig gerealiseerd en gepresenteerd wordt in 2022 in Amersfoort.

  • Ten minste drie professionele beeldend kunstenaars en/ of vormgevers zijn betrokken waarvan ten minste één uit Amersfoort.

  • Betrokken kunstenaars worden betaald conform richtlijnen kunstenaarshonoraria zoals te raadplegen op http://kunstenaarshonorarium.nl/

  • Het project draagt bij aan het doel van de Open Call.

Indienen projectplannen beeldend kunstproject

Het indienen van projectplannen kon tot 1 oktober 2021 en is niet meer mogelijk.

Beoordeling

In de eerste ronde wordt uw aanmelding beoordeeld op het concept, de begroting, het pr-traject en de cv(’s) van de organisator(en). In de opdracht leest u welke criteria de commissie hanteert.

De 4 projectplannen met de hoogste score worden uitgenodigd voor beoordelingsronde 2, het geven van een pitch. Tijdens deze ronde beoordeelt de commissie de inzending op de uitvoerbaarheid van het project en de artistieke kwaliteit van de betrokken kunstenaars.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met Leontine Sies of Marieke Sikkens via:

beeldendekunst@amersfoort.nl

033 469 50 28

Eerdere winnaars Open Call

Open Call 2017: het Stijlpaviljoen

Open Call 2018: MIR

Open Call 2019: Reebok (kijk ook op Lucyindelucht.nl)

Open Call 2020: WEEF!

Open Call 2021: project Tuin-Kunst-Route van sascia vos