Open Call 2021: indienen beeldende kunst projectplannen

De gemeente Amersfoort verstrekt jaarlijks een opdracht voor het uitvoeren van een nieuw beeldend kunst project dat een impuls geeft aan het beeldende kunstklimaat in de stad.

Open Call 2021: indienen beeldende kunst projectplannen

Indienen van beeldende kunst projectplannen in Amersfoort
Deadline inzending: t/m 15  september 2020
Uitvoering: 2021

NB: de inschrijving is gesloten!

Doel opdracht Open Call 2021

Het zichtbaar maken van een kwalitatief hoogstaand beeldende kunst project waarmee de actuele kunst op de kaart wordt gezet. Door gebruikmaking van een vernieuwde vorm, een sterk concept, een ongebruikelijke samenwerking of door bijvoorbeeld kunstenaars uit Amersfoort te inspireren.

Het project vindt plaats in Amersfoort. De opdracht staat open voor kunstenaars en curatoren van binnen en buiten Amersfoort. Bij het project wordt ten minste 1 beeldende kunstenaar of vormgever uit Amersfoort betrokken. Voor de Open Call 2021 stelt de gemeente Amersfoort een budget van max. € 30.000,- (ex btw) beschikbaar.

Planning
 • Tot en met 15 september 2021

 • Begin oktober selectie bekend wie mag pitchen
 • Pitch avond geselecteerde projectplannen: 28 oktober 2020 van 19.30 tot 22.00
 • Voor 1 december 2020 opdrachtverstrekking bekend
 • Uitvoering in het volgende jaar 2021
Voorwaarden

Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk, kunstenaars, zelfstandige curatoren en tentoonstellingsmakers actief op het gebied van beeldende kunst en vormgeving kunnen een voorstel indienen.

Het gaat om een project dat eenmalig gerealiseerd en gepresenteerd wordt in 2021 in Amersfoort. Betrokkenheid van ten minste drie beeldend kunstenaars en/ of vormgevers waarvan ten minste één uit Amersfoort. Soloprojecten komen niet in aanmerking.

Betrokken kunstenaars worden betaald conform richtlijnen kunstenaarshonoraria

Het project draagt bij aan het doel van de Open Call. Daarnaast is het een pre wanneer er binnen het project aandacht wordt geschonken aan jonge kunstenaars, coaching & talentontwikkeling van makers en samenwerking en/ of uitwisselingen met initiatieven uit andere steden.

Indienen projectplannen beeldend kunstproject

De inschrijving is gesloten! Je kon tot en met 15 september 2020 een voorstel insturen. Voorstellen die te laat binnenkomen, worden niet aan de commissie voorgelegd.

Via onderstaande link kun je je aanmelden en je projectplan en bijlage uploaden (pdf).

Aanmeldene

Het projectplan is maximaal 4x A4 tekst waarin beschreven staat:

 • titel project

 • namen organisator (-en)

 • het concept

 • bereik – doelgroepen en contact met de stad

 • betrokken kunstenaars (alleen namen, geen adressen)

 • samenwerkingspartners (alleen namen, geen adressen)

 • PR-strategie (richtlijn 10% van totale begroting)

 • zichtbaarheid in de stad

 • begroting

 • beeldmateriaal (max. 4 A4)

 • bijlagen: cv(’s) van de organisator(en)

Let op: in verband met de privacyregels mogen alle bijlagen GEEN adres-, telefoon- of mail en bankgegevens bevatten. Je adresgegevens vul je uitsluitend in bij de invulvelden in het digitale aanmeldformulier.

Beoordelen plan

Naar aanleiding van je ingediende projectvoorstel gaat de beoordelingscommissie een selectie maken. Er worden tussen de 3 à 5 voorstellen geselecteerd die uitgenodigd worden voor een korte pitch van het voorstel. Dit is dé gelegenheid om je plan verder toe te lichten.

Geselecteerde projectplannen kunnen enkel op 28 oktober tussen 19.30 – 22.00 uur worden toegelicht in een pitch, mocht je dan niet aanwezig kunnen zijn kan je project niet geselecteerd worden voor de opdracht.

Beoordeling

De beoordelingscommissie beoordeelt het plan in eerste instantie op artistieke kwaliteit (zeggingskracht, oorspronkelijkheid, visie). Als die voldoende is, dan beoordeelt de commissie het plan, mede op basis van het gesprek, op onderstaande punten (niet aan alle punten hoeft te worden voldaan):

 • nieuw in de stad, nog niet eerder gerealiseerd in Amersfoort

 • de mate waarin het project van toegevoegde waarde is voor de stad

 • (boven)regionale uitstraling

 • samenwerking met Amersfoortse partijen op het gebied van beeldende kunst en / of vormgeving

 • wijze van presentatie, in welke vorm dan ook, in Amersfoort

 • pr-traject: gericht op inwoners uit de stad en regio, kunstenaars

 • talentontwikkeling/coaching van jonge kunstenaars is een pré

 • samenwerking met initiatieven uit andere steden (met het oog op uitwisseling) is een pré

 • het project moet wel in Amersfoort plaats vinden en ten minste één beeldend kunstenaar en / of vormgever wonend of werkend in Amersfoort bij het project laten deelnemen

 • de gemeente Amersfoort hecht waarde aan duurzaamheid, binnen deze opdracht zou de gemeente het op prijs stellen wanneer hier rekening mee wordt gehouden

Beoordelingscommissie

De beoordelingscommissie adviseert de gemeente over de partijen aan wie de opdracht verstrekt zou moeten worden. De beoordelingscommissie, die ook het eindresultaat beoordeelt, bestaat uit:

 • Pip Passchier, afgevaardigde van de BACK (Brede Adviescommissie Cultureel Klimaat)
 • Wout Hoogendijk, extern deskundige beeldende kunst commissielid
 • Judith van Meeuwen, afgevaardigde van Amersfoort in C

 • Jacob Dijker, winnaar van 2019

 • Marieke Sikkens of Leontine Sies, beide ambtenaar cultuur

  Vragen?

  Heb je vragen? Neem contact op met Leontine Sies of Marieke Sikkens via:

  beeldendekunst@amersfoort.nl

  033 469 50 28

  Eerdere winnaars Open Call

  Open Call 2017: het Stijlpaviljoen (geen website meer van)

  Open Call 2018 MIR www.mirproject.nl/

  Open Call 2019 Reebok www.instagram.com/reebokthemovie/

  www.lucyindelucht.nl/te-zien/reebok-blog-roman-kienjet

  Open Call 2020: WEEF!
  www.weef.nu (start 24 september 2020)