Ondernemers en zzp-ers

Het Rijk heeft op 17 maart 2020 een noodpakket maatregelen aangekondigd voor alle ondernemers om hun bedrijf door de coronacrisis te helpen.

  Gemeentelijke financiële regelingen

  Voor wie?

  Deze financiële ondersteuning is voor ondernemers en zzp’ers die in Amersfoort of Leusden wonen.

  Financiële ondersteuning

  De gemeente voert namens de Rijksoverheid de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uit. De regeling bestaat uit twee delen:

  1. Een inkomensondersteuning voor 3 maanden tot 1 juni 2020. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Dit geld hoeft niet te worden terugbetaald.

  2. Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, - met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. De gemeente toetst – in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen – niet de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of uw vermogen.

   De aanvraag

   U kunt de aanvraag indienen met DigiD via de website krijgiktozo.nl. Eerst checkt u of u recht heeft op Tozo. Als dat zo is, wordt u doorgestuurd naar het aanvraagformulier van de gemeente Amersfoort. Als u en uw partner beiden ondernemer zijn, vraagt u de Tozo samen in één formulier aan. Vul hier de bedrijfs- en inkomensgegevens van de minst verdienende partner in. U heeft bij de aanvraag nodig:

   • een uittreksel handelsregister (dit kunt u aanvragen bij KvK)

   • een recent bankafschrift van uw privérekening

   • indien van toepassing actuele inkomensgegevens

   • een document met financiële onderbouwing bij een aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal.

   Na de aanvraag ontvangt u een mail van ons met bevestiging van uw aanvraag.

   LET OP: Invullen van het aanvraagformulier werkt niet goed met Internet Explorer. Gebruik hiervoor dus een andere browser.

   AANVRAGEN via krijgiktozo.nl  

   Voorschot

   Als uw aanmelding volledig is, ontvangt u een voorschot van € 1.500, -. Dit voorschot is bedoeld voor de kosten van uw levensonderhoud. U ontvangt dit voorschot binnen 2 weken na de aanvraag. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve uitkering. We proberen iedereen zo snel mogelijk te helpen. U ontvangt uiterlijk in mei een bericht hierover.

   Overige regelingen Rijksoverheid

   Bij de Rijksoverheid vindt u een overzicht van alle overige regelingen waar u mogelijk gebruik van kunt maken.

   Ook de website van de Kamer van Koophandel biedt veel informatie.

   Uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed

   Huurt u een pand in eigendom van de gemeente Amersfoort en heeft u nu problemen met het op tijd betalen van de huurtermijnen? Wij bieden u de mogelijkheid om het betalen van de huur uit te stellen, voor een periode van vooralsnog drie maanden (april, mei en juni). Op een later tijdstip komen wij met een betalingsvoorstel voor de betaling van de uitgestelde huurtermijnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, mail naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl.

   Uitzondering hierop zijn huurders van sportparken en –gebouwen. De gemeente en SRO maken hierover specifieke afspraken met deze huurders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@sro.nl.

   Gemeentelijke belasting steunmaatregelen voor ondernemers

   Betalingsregeling

   Heeft u problemen met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen? Stuur dan een mail onder vermelding van het aanslagnummer met het verzoek om een betalingsregeling naar de afdeling Belastingen (belastingen@amersfoort.nl). U kunt uw betaling dan spreiden over 8 maanden. Uw eigen verklaring dat dit te maken heeft met het coronavirus is voldoende om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling. Als u wilt kunt u telefonisch overleggen met een medewerker van Belastingen via 14 033.

   Aanslagen reclamebelasting

   De aanslagen reclamebelasting (voor de binnenstad) en BIZ Euterpeplein en BIZ Neptunusplein worden pas in september verzonden.

   Aanslagen precariobelasting

   De aanslagen precariobelasting van terrassen en uitstallingen worden pas in september verzonden.

   Invorderingsrente

   De invorderingsrente (dat is rente die wij in rekening brengen als u te laat betaalt) wordt verlaagd naar 0,01%.

   Waterschapsheffing

   Ook de waterschappen leveren een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Deze en andere maatregelen van de waterschappen staan op de website van de Unie van Waterschappen.

   Landelijke regelingen

   Kijk voor het overzicht van de landelijke regelingen op de website van de Rijksoverheid.

   • Ondernemers kunnen een verruimde kredietregeling (Borgstelling MKB-kredieten of Garantie Ondernemersfinanciering) aanvragen bij hun bank.
   • Voor de landelijke belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus . De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
   • Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus  of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

    Coronavirus

    Meer informatie over het coronavirus in Amersfoort op de webpagina Coronavirus.

    Information in English on COVID-19

    Ander werk

    Door het coronavirus bent u misschien tijdelijk niet in staat om als zzp-er in uw inkomen te voorzien. Mogelijk kunt en wilt u wel ander werk doen. Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds vacatures. Als u graag zo snel mogelijk aan de slag wil, dan kunt u zich via de website van het Werkgeversservicepunt (WSP) melden. Een medewerker van het WSP neemt dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

    Meer weten

    Kijk voor meer informatie op de websites van:

    Rijksoverheid

    RIVM

    GGD regio Utrecht

    Coronaloket KvK