Ondernemers en zzp-ers

Het Rijk heeft een noodpakket maatregelen vastgesteld om ondernemers door de coronacrisis te helpen. Tozo (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers) is een onderdeel van het noodpakket en wordt door de gemeente Amersfoort uitgevoerd voor ondernemers en zzp-ers die in Amersfoort of Leusden wonen. Deze regeling kan tot en met 31 mei 2020 worden aangevraagd en geldt voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot met 31 augustus 2020. Aanvragen kunnen ook met terugwerkende kracht worden ingediend. Horecaondernemers kunnen onder voorwaarden tijdelijk hun zaak tot winkel omvormen.

  Verlenging Tozo

  Het kabinet heeft de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) per 1 juni 2020 verlengd onder de noemer Tozo 2. Er gelden andere voorwaarden.

  Let op: Aanvragen voor de verlenging (Tozo 2) kunnen alleen via het speciale Tozo 2-formulier worden gedaan. Dit Tozo 2 -formulier verschijnt op 1 juni op deze website. Eerdere aanvragen, of aanvragen op het oude formulier, hebben geen rechtsgeldige basis en worden niet in behandeling genomen.

  Wat betekent dit voor u?

  Tot en met 31 mei 2020 kunt u nog een Tozo inkomensondersteuning aanvragen voor maximaal drie aaneengesloten maanden in de periode 1 maart 2020 en 31 augustus 2020. Als u de aanvraag doet voor drie aaneengesloten maanden, telt het inkomen van uw partner niet mee. Ook kunt u een bedrijfslening aanvragen tot een maximumbedrag van € 10.157,- tegen een lage rente van 2%.

  Aangepaste voorwaarden Tozo 2

  Inkomensondersteuning:

  Vanaf 1 juni 2020 kunt u een aanvraag doen via het speciale Tozo 2-formulier. Eerdere aanvragen of aanvragen op het oude formulier, hebben geen rechtsgeldige basis en worden niet in behandeling genomen.

  U kunt Tozo 2 aanvragen wanneer u een eerste inkomensondersteuning nodig heeft of omdat u een verlenging wenst aansluitend op een eerder toegekende periode. De aanvraag voor inkomensondersteuning op grond van Tozo 2 betreft alleen de periode 1 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020. In tegenstelling tot Tozo (1) telt het inkomen van uw partner nu wél mee.

  Dat betekent voor u:

  • Bent u alleenstaand en heeft u een netto-inkomen hoger dan € 1.052.32 netto per maand? Dan heeft u geen recht op de (verlengde) Tozo inkomensondersteuning.
  • Bent u gehuwd/samenwonend en is uw gezamenlijke netto-inkomen hoger dan € 1.503,31 netto per maand? Dan heeft u geen recht op de verlengde Tozo inkomensondersteuning.

  NB: de genoemde bedragen zijn inclusief uw eventuele recht op vakantietoeslag.

  Bedrijfslening:

  Ook op grond van Tozo 2 kunt u een bedrijfslening aanvragen tot een maximum van € 10.157,- tegen een lage rente van 2%. Als u op grond van Tozo (1), voor de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020, al een bedrijfslening ontving, maar niet het volledige bedrag, dan kunt u een aanvulling aanvragen. Het totale bedrag is echter nooit hoger dan € 10.157,-.

  Aanvragen:

  Het aanvraagformulier voor de (verlengde) Tozo 2 is vanaf 1 juni online beschikbaar op deze website (zie kopje De Tozo aanvragen). Let wel: als u een verlenging wilt aanvragen hoeft u dit pas te doen als uw eerste Tozo inkomensondersteuning is afgelopen. Loopt uw uitkering dus langer door dan 1 juni 2020, dan kan de verlenging later worden aangevraagd.

  Andere regelingen:

  Mocht het maximale bedrag van € 10.157,- niet toereikend zijn om in uw kredietbehoefte te voorzien dan kunt u voor een aanvullende lening een beroep doen op de reguliere regeling Bbz of de KKC regeling (Kleine Kredieten Corona).

  De verlengde Tozo levensonderhoud loopt tot 1 september 2020. Meer informatie vindt u ook op de website van de Rijksoverheid.

  Heeft u moeite om rond te komen of schulden?

  Vraag advies bij het Geldloket.

  Nieuwe stappen contactberoepen vanaf 11 mei 2020

  Tijdens de persconferentie van de Rijksoverheid is het volgende over de contactberoepen bekendgemaakt:

  • Het uitoefenen van de meeste contactberoepen is weer mogelijk. Het gaat om rij-instructeurs, (para)medische beroepen (diëtist, masseur, ergotherapeut, tandprotheticus), medewerkers in uiterlijke verzorging (kapper, schoonheidsspecialist, pedicure) en alternatieve geneeswijzen (acupuncturist, homeopaat).
  • Het werk wordt zoveel mogelijk op anderhalve meter afstand georganiseerd.
  • Er wordt gewerkt op afspraak, waarbij de ondernemer/medewerker en de klant samen vooraf bespreken of het bezoek een risico oplevert.

  Kijk voor contactberoepen informatie op www.rijksoverheid.nl/corona

  Tijdelijke overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)

  Financiële ondersteuning

  De regeling bestaat uit twee delen:

  • Een inkomensondersteuning voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden in de periode van 1 maart 2020 tot met 31 augustus 2020. Dit bedrag hoeft u niet terug te betalen. U mag trouwens ook zelf aangeven voor welke periode u kiest, een blok van drie maanden bijvoorbeeld waarin u het minste inkomen verwacht.
   • Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157, - met een rente van 2%. De maximale looptijd van de lening is drie jaar. Tot januari 2021 hoeft niet te worden afgelost. NB: Er zijn in korte tijd veel aanvragen bij de gemeente binnengekomen. Voor de beoordeling van aanvragen voor een bedrijfslening worden wij ondersteund door het bedrijf BT Bedrijfsadvies en Onderneem Consultancy. U wordt de komende weken door één van hun adviseurs telefonisch benaderd. Gezien de grote toeloop duurt het circa 6 weken voordat wij u kunnen laten weten of uw aanvraag gehonoreerd wordt.
   • De gemeente toetst – in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen – niet de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of uw vermogen.

  Voor wie?

  Deze financiële ondersteuning is voor ondernemers en zzp-ers die in Amersfoort of Leusden wonen. Mits aan de overige Tozo-voorwaarden wordt voldoen kunnen vanaf 8 mei 2020 ook ondernemers en zzp’ers met een bedrijf in het buitenland (de EU, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland) een financiële ondersteuning aanvragen.

  Zelfstandigen met de AOW gerechtigde leeftijd kunnen, op grond van de Tozo-regeling, vanaf 8 mei 2020 een bedrijfslening aanvragen tegen lage rente. Zij blijven uitgesloten van het recht op een inkomensondersteuning. Wij wijzen u ook op de Aanvullende Inkomensondersteuning Ouderen (AIO) die kan worden aangevraagd bij de SVB.

  Zelfstandig ondernemers die in het buitenland wonen, maar met een bedrijf in Nederland, kunnen vanaf 18 mei 2020 een aanvraag Tozo indienen bij de gemeente Maastricht. Lees meer in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid: Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling.

  Aanvragen is gratis

  U kunt de Tozo gratis aanvragen bij de gemeente. Er zijn ook commerciële partijen die aanbieden dit voor u te doen. Dat kost u wel geld. De gemeente werkt niet samen met deze partijen. Lukt het u niet om de aanvraag in te dienen, neem dan telefonisch contact met ons op via 14 033. Wij helpen u graag!

  De Tozo aanvragen

  U kunt de aanvraag indienen met DigiD via de website krijgiktozo.nl. Eerst checkt u of u recht heeft op Tozo. Als dat zo is, wordt u doorgestuurd naar het aanvraagformulier van de gemeente Amersfoort. Als u en uw partner beiden ondernemer zijn, vraagt u de Tozo samen in één formulier aan. Vul hier de bedrijfs- en inkomensgegevens van de minst verdienende partner in. U heeft bij de aanvraag nodig:

  • een uittreksel handelsregister (dit kunt u aanvragen bij KvK)
  • een recente bankafschrift van uw privérekening
  • indien van toepassing actuele inkomensgegevens
  • een document met financiële onderbouwing bij een aanvraag voor een lening voor bedrijfskapitaal.

  Na de aanvraag ontvangt u een mail van ons met bevestiging van uw aanvraag.

  U kunt bij de gemeente een aanvraag indienen tot 1 juni 2020.

  LET OP: Invullen van het aanvraagformulier werkt niet goed met Internet Explorer. Gebruik hiervoor dus een andere browser.

  Aanvragen via krijgiktozo.nl

  Voor zelfstandigen met de AOW-gerechtigde leeftijd, en ondernemers en Zzp’ers met een bedrijf in het buitenland geldt een afwijkende procedure. Zij kunnen via mailingtozo@amersfoort.nl een verzoek doen en ontvangen vervolgens per mail een aanvraagformulier in pdf.

  Voorschot op de Tozo

  Als uw aanmelding volledig is, ontvangt u een voorschot van € 1.500, -. Dit voorschot is bedoeld voor de kosten van uw levensonderhoud. U ontvangt dit voorschot binnen 2 weken na de aanvraag. Het voorschot wordt verrekend met de definitieve uitkering.

  Door de grote toeloop is de verwerkingstijd voor de tweede betaling circa 6 weken na de eerste betaling.

  Heeft u problemen bij het aanvragen, mail dan naar mailingtozo@amersfoort.nl.

  Als u het besluit over uw aanvraag heeft ontvangen

  U hebt een besluit ontvangen op uw aanvraag Tozo en krijgt een uitkering of bedrijfslening. De volgende zaken zijn belangrijk:

  Cliëntnummer

  U bent bij de gemeente geregistreerd met een uniek cliëntnummer. Dit staat vermeld op alle brieven die u van de gemeente, in het kader van de Tozo, ontvangt. Gebruik bij alle (mail)correspondentie dit unieke nummer. Dan kunnen wij u snel helpen.

  Uitkering

  Als u een aanvullende uitkering ontvangt tot het sociaal minimum:

  • De betaaldata van de uitkering vindt u op deze webpagina
  • Als u nog inkomsten uit bedrijf hebt, dan heeft u daarvan een schatting doorgegeven bij uw aanvraag
   • Als u daarbij inkomsten uit loondienst hebt, dan moeten wij ook daarmee rekening houden
   • Als uw inkomen wijzigt, geef dit dan binnen 5 werkdagen aan ons door
   • U bent verplicht om alle wijzigingen of andere informatie, waarvan u denkt dat dit van invloed is op uw recht op- of de hoogte van uw uitkering, direct aan de gemeente door te geven. Stuur dan een mail naar: tozoinkomsten@amersfoort.nl

  Bedrijfslening

  Als u een bedrijfslening hebt aangevraagd:

  • De aflossingsverplichting (incl. rente) gaat op 1 januari 2021 in
  • U ontvangt in december 2020 van de gemeente een ‘saldobericht’ met daarin de bedragen die u maandelijks moet betalen
  • Tussentijds meer (of geheel) aflossen mag boetevrij
  • Zolang de lening niet geheel is afgelost ontvangt u iedere januari-maand een nieuw ‘saldobericht’
  • U bent verplicht om een deugdelijke financiële bedrijfsadministratie bij te houden
  • Als u (tijdelijk) niet kúnt aflossen, of als er wijzigingen in uw bedrijfssituatie zijn, moet u direct contact opnemen met de afdeling Invordering & Beheer WIZ van de gemeente, via tel. 14 033. Samen met u bespreken we een oplossing. Het kan zijn dat wij hierbij uw actuele bedrijfsadministratie nodig hebben
  • Als u zonder kennisgeving niet aan uw verplichting voldoet, dan moeten wij incasso maatregelen nemen. De hiermee gepaard gaande kosten komen voor uw rekening
  • Alle verplichtingen gelden zolang de lening niet geheel is afgelost.

  Als u de Tozo-ondersteuning niet meer nodig heeft

  Een aantal bedrijfstakken is weer opgestart. Heeft u de financiële ondersteuning voor levensonderhoud niet meer nodig omdat u weer aan het werk gaat, geef dit dan zo spoedig mogelijk door aan: tozoinkomsten@amersfoort.nl.

  De resterende periode van uw uitkering wordt dan administratief op ‘niet betalen’ gezet. U ontvangt van ons nog wel een specificatie, maar de betaling wordt aangepast. Na afloop van de toegekende periode stopt de uitkering vanzelf.

  Uitstel betaling huur gemeentelijk vastgoed

  Huurt u een pand in eigendom van de gemeente Amersfoort en heeft u nu problemen met het op tijd betalen van de huurtermijnen? Wij bieden u de mogelijkheid om het betalen van de huur uit te stellen, voor een periode van vooralsnog drie maanden (april, mei en juni). Op een later tijdstip komen wij met een betalingsvoorstel voor de betaling van de uitgestelde huurtermijnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, mail naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl.

  Uitzondering hierop zijn huurders van sportparken en –gebouwen. De gemeente en SRO maken hierover specifieke afspraken met deze huurders. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de SRO via communicatie@sro.nl.

  Uitstel betaling liggeld commerciële schepen Eemhaven

  Huurt u een ligplaats in de Eemhaven van de gemeente Amersfoort en heeft u nu problemen met het op tijd betalen van de termijnen? Wij bieden u de mogelijkheid om het betalen van het liggeld uit te stellen, voor een periode van vooralsnog drie maanden (april, mei en juni). Op een later tijdstip komen wij met een betalingsvoorstel voor de betaling van het liggeld van de uitgestelde termijnen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen, mail naar vastgoedbeheer@amersfoort.nl.

  Gemeentelijke belasting steunmaatregelen voor ondernemers

  Betalingsregeling

  Heeft u problemen met het betalen van de aanslag gemeentelijke belastingen? Stuur dan een mail onder vermelding van het aanslagnummer met het verzoek om een betalingsregeling naar de afdeling Belastingen (belastingen@amersfoort.nl). U kunt uw betaling dan spreiden over 8 maanden. Uw eigen verklaring dat dit te maken heeft met het coronavirus is voldoende om in aanmerking te komen voor de betalingsregeling. Als u wilt kunt u telefonisch overleggen met een medewerker van Belastingen via 14 033.

  Aanslagen reclamebelasting

  De aanslagen reclamebelasting (voor de binnenstad) en BIZ Euterpeplein en BIZ Neptunusplein worden pas in september verzonden.

  Aanslagen precariobelasting

  De aanslagen precariobelasting van terrassen en uitstallingen worden pas in september verzonden.

  Invorderingsrente

  De invorderingsrente (dat is rente die wij in rekening brengen als u te laat betaalt) wordt verlaagd naar 0,01%.

  Waterschapsheffing

  Ook de waterschappen leveren een bijdrage om ondernemers door de coronacrisis te loodsen. Als ondernemers de waterschapsbelastingen niet kunnen betalen vanwege de crisis, krijgen ze uitstel. Deze en andere maatregelen van de waterschappen staan op de website van de Unie van Waterschappen.

  Horecabedrijf tijdelijk omvormen tot winkel?

  Horecabedrijven met Drank- en Horecawetvergunning krijgen de mogelijkheid om hun zaak tijdelijk om te bouwen tot winkel binnen de mogelijkheden van de wet. Daar zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

  • De ondernemer mag alleen een winkel voeren en dus niet ook horeca voeren.
  • In de winkelruimte mag geen alcoholhoudende drank aanwezig zijn.
  • Het bestemmingsplan moet detailhandel toestaan. In de binnenstad hebben de meeste panden zowel een horeca- als detailhandelsbestemming.
  • De regeling geldt uitsluitend gedurende de tijd dat de coronamaatregelen m.b.t. de horeca (sluiting van eet- en drinkgelegenheden) van kracht zijn.
  • De winkels moeten zich houden aan de RIVM-richtlijnen voor winkels.

  Wilt u uw horecabedrijf ook tijdelijk omvormen tot een winkel? Stuur dan een e-mail aan horeca@amersfoort.nl met als onderwerp “detailhandel in horeca” en geef daarin een korte beschrijving van uw plan (waar zal verkoop plaatsvinden, wat gaat u verkopen, etc.).

  Uw voorstel wordt getoetst op een aantal zaken zoals:

  • Heeft de tijdelijke winkel een grote verkeer aantrekkende werking.
  • Heeft de tijdelijke winkel gevolgen voor openbare orde en veiligheid.

  Als u voldoet aan de voorwaarden en als er geen negatieve gevolgen zijn voor de omgeving wat verkeer en openbare orde en veiligheid betreft, krijgt u van de gemeente een akkoord op een tijdelijke inrichting van uw zaak tot winkel.

  Landelijke regelingen

  Kijk voor het overzicht van de landelijke regelingen op de website van de Rijksoverheid.

  • Voor ondernemers uit de regio Utrecht:
   Utrecht Region Economische Corona Alliantie
   Op de website van de Economic Board Utrecht (EBU) is meer informatie te vinden voor ondernemers uit de regio Utrecht. Daar vindt u ook informatie over het aanvragen van de Corona-Overbruggingslening. Dit is mogelijk vanaf 29 april. Lees meer.
  • Ondernemers kunnen een verruimde kredietregeling (Borgstelling MKB-kredieten of Garantie Ondernemersfinanciering) aanvragen bij hun bank.
  • Voor de landelijke belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus . De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.
  • Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op Rijksoverheid.nl/coronavirus  of op het RIVM. Of ga naar de website van de Kamer van Koophandel. Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

   Ander werk

   Door het coronavirus bent u misschien tijdelijk niet in staat om als zzp-er in uw inkomen te voorzien. Mogelijk kunt en wilt u wel ander werk doen. Ondanks de coronacrisis zijn er nog steeds vacatures. Als u graag zo snel mogelijk aan de slag wil, dan kunt u zich via de website van het Werkgeversservicepunt (WSP) melden. Een medewerker van het WSP neemt dan contact met u op om de mogelijkheden te bespreken.

   Advies

   Moeite om rond te komen of schulden? Vraag advies bij het Geldloket: www.geldloket.nl

   Coronavirus

   Meer informatie over het coronavirus in Amersfoort op de webpagina Coronavirus.

   Information in English on COVID-19

   Meer weten

   Kijk voor meer informatie op de websites van:

   Rijksoverheid

   RIVM

   GGD regio Utrecht

   Coronaloket KvK