Leidraad voor circulair slopen

Amersfoort groeit. Volgens het Deltaplan van de gemeente met 1000 woningen per jaar om zo tegemoet te komen aan de vraag. Dat doen we met aandacht voor verschillende woonwensen, verschillende inkomens en met oog voor onze omgeving en de kwaliteiten van onze stad. En juist met het oog op de leefbaarheid nu en in de toekomst, doen we dat duurzaam en waar mogelijk circulair. Zowel bij de bouw, omgeving als bij de sloop.

Leidraad voor circulair slopen

Download

Download de Leidraad circulair slopen als pdf: