Inkoop jeugdhulp en Wmo 2023 regio Amersfoort

De gemeenten in de regio Amersfoort zijn bezig met het opnieuw inkopen van aanvullende specialistische ondersteuning. Meer specifiek gaat het om specialistische jeugdhulp, Wmo begeleiding & beschermd wonen, maatschappelijke opvang & vrouwenopvang. Met deze inkoop willen de gemeenten ervoor zorgen dat het ook op de lange termijn mogelijk blijft om passende hulp en ondersteuning te bieden aan inwoners die dat nodig hebben. Deze pagina biedt achtergrondinformatie, het laatste nieuws en vragen & antwoorden. Ook bijeenkomsten en activiteiten zijn op deze pagina terug te vinden.

Nieuws

Let op! Op deze website staan alleen pdf-bestanden. Het is niet mogelijk om deze bestanden in een ander formaat (zoals Word of Excel) op te vragen.

Infobladen

Gedurende het aanbestedingstraject verschijnen er diverse infobladen met achtergrondinformatie over de Inkoop 2023 van de regio Amersfoort. Meer informatie

Achtergrondinformatie

Aan de basis van de Inkoop 2023 liggen regionale visies en kaders. Ook andere documenten zijn van belang bij het inkooptraject, zoals de onderzoeksrapporten van JB Lorenz en de startnotities. Meer informatie

Aanbesteding

Gemeenten die kiezen voor taakgericht werken zijn verplicht een aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) te volgen. In deze aanbesteding onderscheiden we twee fases: selectiefase en gunningsfase. Hoe ziet de aanbesteding er in de regio Amersfoort uit? Meer informatie

Bijeenkomsten

Op 16 november 2021 heeft de 1e marktconsultatie plaatsgevonden voor aanbieders over de Inkoop 2023, gericht op de specialistische jeugdhulp, Wmo ambulante begeleiding, ondersteuning met noodzakelijk verblijf en de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang.

Het ochtendprogramma bestond uit een overkoepelende digitale sessie voor alle aanbieders. Met een presentatie over het proces en planning van de inkoop 2023, de scope van de percelen, samenwerking met lokale teams, informatie over hoofd- en onderaannemerschap en de bekostigingssystematiek.

In de middag vonden de sessies voor specialistische jeugdhulp en Wmo ambulante begeleiding, ondersteuning met noodzakelijk verblijf plaats. Hierbij was de gelegenheid om in kleine groepjes input te leveren over de onderwerpen die in de ochtendsessie aan de orde zijn gekomen.
Op 17 november vond de specifieke sessie voor maatschappelijke opvang en vrouwenopvang plaats.

Met alle reacties werken we voort aan de concretisering van de aanbesteding. Begin 2022 organiseren wij wederom een marktconsultatie.

Van zowel de ochtend- als de middagsessies zijn de presentatie en de diverse verslagen te downloaden via onderstaande links:

In juni 2021 organiseerde regio Amersfoort informatiebijeenkomsten voor gecontracteerde aanbieders, raadsleden en adviesraden over de ambities van de regio richting Inkoop 2023. De presentaties kunt u hieronder bekijken:

Nieuwsbrief Inclusieve Stad

Maandelijks verschijnt de nieuwsbrief Inclusieve Stad, bedoeld voor professionals die in en rond het sociaal domein werken. En voor geïnteresseerde inwoners. In deze nieuwsbrief staat ook het nieuws over de Inkoop 2023.