Informatie van belangengroepen

Op verschillende websites van belangengroepen is informatie te vinden over de nadelige gevolgen van het stoken van hout. Enkele van deze websites zijn:

  • Stichting Houtrookvrij ijvert voor het vermijden van overlast en uitstoot van gevaarlijke stoffen als gevolg van het gebruik van houtkachels, allesbranders, open haarden, vuurkorven, BBQ’s en aanverwante installaties binnenshuis en in de open lucht.
  • Houtrook.nl is een website over de risico’s van houtrook.