Informatie van andere instanties

Op verschillende (rijks)overheidswebsites is meer informatie te vinden over het stoken met hout en stookoverlast.

  • RIVM is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM zet zich in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Op de website staat informatie over houtrook en gezondheid. Het RIVM heeft een stookalert ontwikkeld waarmee mensen worden opgeroepen om bij ongunstige weersomstandigheden en/of een slechte luchtkwaliteit geen hout te stoken. Meld u aan om het stookalert ontvangen.
  • VNG heeft namens gemeenten bij het Ministerie van IenM gepleit voor landelijke regelgeving en normering om overlast door houtrook beter te kunnen beoordelen.
  • Rijksoverheid
  • Milieu Centraal geeft informatie in het geval er overlast wordt ervaren door houtrook.
  • Longfonds