Hulpaanbod

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de Rijksoverheid vergaande maatregelen genomen. Er zijn veel mooie acties om elkaar te helpen en naar elkaar om te zien. Op deze pagina vindt u meer informatie over bestaande acties.

Ik heb hulp nodig, waar kan ik terecht?

Het coronavirus vraagt van iedereen om anders om te gaan met het dagelijks leven. Door de landelijke maatregelen heeft u misschien hulp of ondersteuning nodig. Hieronder leest u waar u hiervoor terecht kunt.

Overzicht informatielijnen

Voor iedereen

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u terecht bij het landelijke publieksinformatienummer 0800 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

De Luisterlijn: 0900 0767 dagelijks dag en nacht bereikbaar voor wie behoefte heeft aan een luisterend oor. Ook via de chat: www.deluisterlijn.nl

Het Rode Kruis: 070 445 58 88 dagelijks bereikbaar van 9:00 tot 21:00 uur.

Voor kinderen/jongeren

De Kindertelefoon: 0800 0432 dagelijks bereikbaar van 11:00 tot 21:00 uur.

Ook via chat en forum: www.kindertelefoon.nl 

Voor jongeren

Chatten kan via www.jouwggd.nl, voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar. De chat is elke werkdag van 14:00 tot 22:00 uur open en op zaterdag en zondag van 18:00 tot 20:00 uur.

Voor ouderen

De ANBO: 0348 46 66 66 dagelijks bereikbaar van 09:00 tot 21:00 uur.

De KBO-PCOB: 030 340 06 00 bereikbaar op werkdagen (ook voor migrantenouderen.)

Op de website van Seniorweb leest u meer over beeldbellen.

Het Ouderenfonds heeft een helpdesk Welkom Online. Voor hulp bij beeldbellen en contact houden via social media.

Zilverlijn: voor een regelmatig telefonisch praatje. Ouderen kunnen zich aanmelden via: 088 344 2000 of via het aanmeldformulier Zilverlijn.

Voor nieuwkomers/anderstaligen

Corona Actiecomité Statushouders (CAS): 085 580 88 00 bereikbaar op werkdagen van 14:00 tot 16:00 uur.

Uitleg over maatregelen in verband met het coronavirus in meerdere talen vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daar staan posters in het Engels, Spaans, Arabisch, Papiamento, Papiamentu, Pools en Turks en uitingen voor social media in het Duits en Frans.

Voor mensen met psychische en sociale problemen

MIND Korrelatie: 0900 1450 (0,15 euro per minuut) bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 22:00 uur.

Voor mantelzorgers

MantelzorgNL: 030 760 60 55 bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur.

Indebuurt033: de lokale mantelzorgcoördinatoren staan op werkdagen voor u klaar via 033 204 86 77.

Zorgen over de veiligheid van een kind

Bel voor advies met Veilig Thuis: 0800 2000 (gratis) of ga naar de website van Veilig thuis.

Voor familieleden van een coronapatiёnt op de Intensive Care-afdeling

Slachtofferhulp: 088 746 00 90 bereikbaar op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

Voor mensen met een visuele beperking

De Ooglijn 033 294 5444 is op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 15.30 uur. Op de website van de oogvereniging staan antwoorden op veel gestelde vragen van mensen met een visuele beperking.

Voor doven en slechthorende mensen

Op de website van de Rijksoverheid vindt u ook filmpjes met informatie over corona in gebarentaal.

Mensen met een verstandelijke beperking of die moeite hebben met lezen

Op de website steffie wordt moeilijke informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uitgelegd.

Zorgen over geld en inkomen

Heeft u zorgen over geld en inkomen? Of bent u uw baan kwijt? Dan bieden diverse organisaties hulp.

Voedselbank Amersfoort

Voedselbank Amersfoort levert voedselpakketten aan mensen die (tijdelijk) onvoldoende geld hebben om voedsel te kunnen kopen. Heeft u financiële problemen of zit u (tijdelijk) krap bij kas en heeft u behoefte aan een voedselpakket? Neem dan contact op met de voedselbank.

Indebuurt033

Indebuurt033 kan helpen bij belastingzaken, als er zorgen zijn over geld, of voor hulp bij het aanvragen van een financiële regeling van de gemeente.

Stadsring 51

Bij Stadsring 51 kunt u direct terecht voor hulp bij schulden. Zij bieden gratis hulp voor inwoners van Amersfoort en Leusden. Stadsring 51 is telefonisch bereikbaar via 033-4600600 of kijk voor meer informatie op www.stadsring51.nl

Geldcheck033

Rondkomen van een (tijdelijk) laag inkomen is niet makkelijk. Daarom steunen we Amersfoorters financieel en bieden we hulp. Kijk op www.geldcheck033.nl

Minimacoaches

Als u in financiële problemen bent gekomen en u heeft hulp nodig, dan kan een minimacoach u helpen. De minimacoaches zijn actief voor inwoners van Amersfoort en Leusden. Zij adviseren welke stappen u kunt nemen om uw financiële situatie te verbeteren en weer grip te krijgen op uw leven.

Wilt u in contact komen met een minimacoach, bel dan 14 033 of stuur een mail naar minimacoach@amersfoort.nl.

Heeft u een uitkering van de gemeente? Dan kunt u voor ondersteuning van een minimacoach ook contact opnemen met uw klantmanager.

Uitkering aanvragen

Als u werkloos bent of niet voldoende geld heeft om van te leven kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.

Bent u ondernemer en door corona in acute financiële problemen gekomen?

Kijk dan of u in aanmerking komt voor de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers, de Tozo-regeling.

Boodschappen

Als u niet de deur uit kunt om boodschappen te doen, kan iemand in uw buurt u misschien helpen. Misschien bent u lid van een buurtapp waarin u uw vraag kunt stellen. Of kunt u iemand in de buurt bellen met de vraag voor ondersteuning. Er zijn allerlei acties gestart, bijvoorbeeld om mensen die geen boodschappen kunnen doen te helpen. Op de website van Indebuurt033 staat een overzicht van alle hulpaanbod.

Advies voor uw gezin en huishouden

De huidige thuissituatie roept misschien vragen op bij kinderen, jongeren, ouders en professionals. Op de website van het Nederlands Jeugdinstituut staan bruikbare tips hoe om te gaan met de thuissituatie.

Vragen over gezin, ondersteuning en zorg

Door het coronavirus merkt de gemeente dat veel inwoners voorzichtiger zijn in het vragen om ondersteuning en zorg; terwijl dat juist nu heel hard nodig kan zijn. De vaste ingangen voor ondersteuning, advies en zorg zijn en blijven beschikbaar. Op de webpagina Gezin, ondersteuning en zorg vindt u informatie over:

 • Ouders met een cruciaal beroep
 • Als de spanning thuis oploopt
 • Veilige thuissituatie voor kinderen
 • Vermoeden van huiselijk geweld of verward gedrag
 • Informatie en advies van Indebuurt033
 • Sociale wijkteams
 • Mantelzorg

Voelt u zich alleen of eenzaam?

Speciale telefoonlijnen

Heeft u door het coronavirus minder sociaal contact en voelt u zich alleen of eenzaam? Er zijn verschillende speciale telefoonlijnen (zie bovenstaand kopje Hulplijnen) die een luisterend oor bieden en waar u uw zorgen en gevoelens kunt delen.

Indebuurt033

In deze coronacrisis ontstaan veel initiatieven van inwoners om andere inwoners te helpen. Indebuurt033 heeft een lijst opgesteld met buurt-initiatieven en ondersteuning voor Amersfoortse inwoners. Deze lijst is per wijk ingedeeld en staat op de website van Indebuurt033.

Ook op social media zijn veel inwoners actief om hulp aan te bieden. Bijvoorbeeld via de Facebookgroep Coronahulp Amersfoort.

Website www.eenzaam.nl

De website www.eenzaam.nl van de Rijksoverheid geeft aanvullende informatie over websites en instanties waar u terecht kunt.

Blijf voorzichtig

Naast alle goedbedoelde en hartverwarmende vrijwilligersacties zijn er ook signalen van mensen die misbruik willen maken van de situatie. Wilt u hulp van een vrijwilliger? Let dan op het volgende:

 • Geef geen geld aan iemand aan de deur of via de telefoon. Betaal uw boodschappen achteraf. Geef ook geen bankpasje mee.
  • Laat geen vreemde mensen zomaar binnen. Als iemand iets komt afleveren, vraag dan of ze het buiten bij de voordeur neerzetten. Zo voorkomt u ook mogelijke besmetting.
  • Geef geen bankgegevens aan iemand aan de telefoon.

Veel informatie is te vinden bij Indebuurt033. Zij brengen heel veel mooie acties samen. Op deze site kunt u per wijk vinden welke hulp er wordt geboden

Digitale oplichting

Cybercriminelen grijpen het coronavirus aan om nepmails en sms’jes te versturen uit naam van overheidsinstanties of bedrijven. Let op het volgende:

 • Officiële instanties vragen nooit via sms, email of app om persoonlijke gegevens.
 • Klik niet op de link en verwijder direct het bericht zonder te reageren.

Daarmee voorkomt u dat ze persoonlijke gegevens kunnen inzien of de computer infecteren met een virus of malware. Meer informatie over cybercriminaliteit vindt u op de webpagina Cybercriminaliteit.

Hulpaanbod in de buurt

In deze coronacrisis ontstaan veel initiatieven van inwoners om andere inwoners te helpen. Indebuurt033 heeft een lijst opgesteld met buurt-initiatieven en ondersteuning voor Amersfoortse inwoners. Deze lijst is per wijk ingedeeld en staat op de website van Indebuurt033.

Ook op social media zijn veel inwoners actief om hulp aan te bieden. Bijvoorbeeld via de Facebookgroep Coronahulp Amersfoort.

Ik wil helpen

Bent u een inwoner of ondernemer en wilt u iets doen voor een ander? Hieronder leest u wat u kunt doen of welke acties er al zijn.

Inwoners

Wilt u iets doen voor een ander? Laat dit dan weten aan uw vrienden, familie of buren. Dit kan bijvoorbeeld in een whatsapp-groep. U kunt denken aan boodschappen doen voor een ander, of via de telefoon een praatje maken. U kunt ook een poster op uw raam hangen.

Op de website van Indebuurt033 staat een mooi overzicht van de vele acties per wijk. U kunt kijken of daar iets bij zit dat bij u past.

Ondernemers

Wilt u als ondernemer een vrijwillige bijdrage leveren aan anderen? Kijk in uw omgeving wat u kunt doen. Wellicht kunt u familie, vrienden of buren helpen. Of kunt u aansluiten bij een initiatief van Indebuurt033 of bij een facebookgroep. Ook op www.nextdoor.nl komen vraag en aanbod voorbij. Op de website van Indebuurt033 staat een overzicht van de vele acties in Amersfoort.

Beschermingsmiddelen doneren

Door het coronavirus is er een tekort aan beschermingsmiddelen en medische hulpmiddelen. Wilt u een van deze producten doneren? Neem dan contact op via beschermingsmiddelen@rodekruis.nl

Wat is dringend nodig:

 • FFP2 maskers
 • Schorten
 • Handschoenen
 • Beschermingsbrillen
 • FFP1 en 3 maskers
 • Chirurgische maskers
 • Desinfectantia (waaronder handalcohol)
 • Diagnostische testen (inclusief PCR-materiaal, swabs en media)
 • Beademingsapparatuur

Kunt u als bedrijf een grote partij hulpmiddelen aanbieden? Neem dan contact op via middelencorona@nfu.nl. Er is een speciaal team dat de aanvragen in behandeling neemt, beoordeelt op kwaliteit en betrouwbaarheid en de distributie regelt.

Aanbieden van hulp voor eenzame, kwetsbare personen
 • Op NLvoorElkaar.nl kunt u zien wat u in uw buurt kunt betekenen of welke hulp daar beschikbaar is.
 • Op mijnbuurtje.nl of wehelpen.nl kunt u voor uw wijk ook een digitaal platform aanvragen voor vragen en aanbod in uw wijk.

Meer informatie

Heeft u vragen over het coronavirus? Dan kunt u terecht bij het landelijke publieksinformatienummer 0800 1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur).

Heeft u vragen aan de gemeente Amersfoort? Dan kunt u bellen naar het algemene nummer 14 033 (tussen 8:30 en 17:00 uur).

Meer weten

Kijk voor meer informatie op de websites van:

Rijksoverheid

RIVM

GGD regio Utrecht

Coronaloket KvK

Vragen over coronavirus?

Landelijk informatienummer: 0800 1351
(elke dag bereikbaar van 08:00 tot 20:00 uur )

Veelgestelde vragen:

Kijk op de website van de Rijksoverheid