Gemeenteraad akkoord met ambities nieuwe stadhuis

De gemeenteraad is dinsdag 15 december 2020 akkoord gegaan met de ambities voor het nieuwe stadhuis. Daarnaast keurde de raad de aanpak en het budget voor de volgende fase goed. Daarin worden het schetsontwerp en programma van eisen gemaakt.

Gemeenteraad akkoord met ambities nieuwe stadhuis

Het nieuwe stadhuis komt op de Trapeziumlocatie.

Met dit besluit van de gemeenteraad is de oplevering van het nieuwe stadhuis eind 2025 weer een stap dichterbij.

Eerste schetsontwerp

Samen met de stad, de organisatie, de ondernemingsraad en een werkgroep van de raad (als gebruiker van het raadscentrum) zijn de ambities op hoofdlijnen bepaald. Lees hier het ambitiedocument of bekijk de korte video.

De ambities worden, in samenwerking met een ontwerpteam, uitgewerkt in een programma van eisen en schetsontwerp. We verwachten halverwege 2021 met de inwoners van Amersfoort in gesprek te kunnen over de eerste schetsen.

Keuze voor het ontwerpteam

De selectie van een ontwerpteam ging onlangs van start. Mogelijk heb je gelezen of gehoord over klachten die zijn ingediend over de procedure. De gemeenteraad is hierover geïnformeerd met dit collegebericht. Tot 4 december konden partijen zich inschrijven voor deelname. Het aantal en de kwaliteit van de aanmeldingen sterkt ons vertrouwen dat we met deze procedure tot het gewenste huis voor de stad komen.

Na beoordeling van de aanmeldingen wordt de top vijf uitgenodigd een inschrijving te doen. Dat moet leiden tot gunning van de opdracht in april 2021.

Veranderde aanpak

Oorspronkelijk zou dit jaar het programma van eisen klaar zijn en de aanvraag voor het volledige krediet (voor ontwerp en bouw) aan de raad voorgelegd worden. Die aanpak is veranderd: deels door voortschrijdend inzicht, deels door de COVID-pandemie. Als tussenstap is samen met de stad eerst een ambitiedocument gemaakt.

Vervolgens gaan we nu samen met het ontwerpteam het programma van eisen afronden en tegelijk een schetsontwerp maken. Dat geeft meer tijd om de effecten van de COVID-pandemie op het bouwplan verder te onderzoeken. Deze aanpak zorgt niet voor meerkosten of vertraging voor de uiteindelijke opleverdatum.

Budget voor komende fase

De gemeenteraad gaf dinsdag 15 december ook groen licht voor het voorbereidingskrediet voor het uitwerken van het programma van eisen en het schetsontwerp komend jaar. Dit is geen extra geld, maar geld dat eerder in het planproces nodig is. De totale kosten van nieuwe stadhuis worden daarmee niet hoger dan wat we nu jaarlijks aan huisvesting uitgeven.

Het vervolg

We verwachten de uitgewerkte plannen (met het programma van eisen en schetsontwerp) eind 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen. Samen met de aanvraag voor het volledige krediet (voor ontwerp en bouw).