Bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid draagt bij aan de beleving van uw evenement. Ook van omwonenden en medewerkers van omliggende bedrijven/ organisaties.

Bereikbaarheid

Informeren

Organiseert u een evenement? Wij adviseren u buurtebewoners en omwonenden dan ook tijdig te informeren indien er sprake is van hinder.

Het centrum van Amersfoort is autoluw

Bekijk via Parkeerservice de mogelijkheden om tijdelijk toegang te krijgen via een ontheffing. In het centrum zijn bewaakte, gratis fietsenstallingen aanwezig waar uw bezoekers gebruik van kunnen maken. Gedurende evenementen kunnen openingstijden verruimd worden.

Kruist uw evenement busroutes of is er sprake van hinder?

Neemt u dan contact op met vervoersmaatschappij Keolis voor afstemming, voorbereiding en eventuele omleidingsroutes.

U kunt mailen naar: infrabeheer@keolis.nl