Amersfoort gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder, trede 3

De CO₂-Prestatieladder is een instrument om inzicht te krijgen in je energieverbruik en CO₂-uitstoot. Op basis van dit inzicht stel je doelen en ga je met een uitvoeringsprogramma aan de slag. In Nederland een bekend duurzaamheidsinstrument om je CO₂-uitstoot te reduceren. Veel bedrijven in Amersfoort werken al met de CO₂-prestatieladder. Gemeente Amersfoort start nu op niveau 3, het instapniveau, waarbij het gaat om haar bedrijfsvoering.

Amersfoort gecertificeerd voor de CO₂-Prestatieladder, trede 3

Op basis van de footprint in 2018 willen we 40% minder CO₂ uitstoten in 2026. Wat dat is en hoe we dat doen, vertellen we hieronder. Voor een overzicht in een oogopslag, bekijk de infographic in de rechterkolom van deze pagina.

Waarom we dit doen

In Amersfoort werken we samen met bewoners, ondernemers en instellingen aan een schone, groene en gezonde stad met zo min mogelijk CO₂-uitstoot. Als gemeente willen we daarin ook een goed voorbeeld geven en ons eigen huis op orde brengen. We pakken vaker de fiets. We rijden meer elektrisch en vervangen de armaturen van de openbare verlichting door LED verlichting, om maar wat te noemen.

Wat we nog meer doen

Als gemeente kopen we duurzaam in en kijken we waar we bijvoorbeeld materialen kunnen hergebruiken. Daarnaast is duurzaam aanbesteden een belangrijk speerpunt. Een voorbeeld hiervan is onze groenvoorziening en het aanbesteden van werk in de openbare ruimte. Een ander voorbeeld is het onderhoud van verkeerslichten, waarbij onderdelen opnieuw gebruikt en gerepareerd kunnen worden.

Wie er betrokken zijn

Voor de CO₂-Prestatieladder gaat het om:

 • Onze gemeentelijke bedrijfsvoering (denk aan onze gebouwen, onze zakelijke kilometers, ons wagenpark, onze voorzieningen in de stad zoals verlichting, verkeersregelsystemen, riolen en gemalen, etc.);
 • Ook Theater- en congrescentrum Flint NV en Parkeren Amersfoort B.V worden meegenomen in de CO₂-footprint omdat we als gemeente hier een meerderheidsbelang hebben;

Overzicht CO₂-uitstoot 2018

In 2018, de peildatum voor de analyse, hebben wij 1.995 ton CO2 uitgestoten. Circa drie kwart van deze uitstoot wordt veroorzaakt door ons verbruik van gas en brandstof voor ons wagenpark. Een vierde door het gebruik van elektriciteit en de zakelijke reizen die worden gemaakt. Deze CO₂- footprint van 1.995 ton staat gelijk aan:

 • 1156 vliegretourtjes naar New York
 • 256 rondjes om de aarde met een dieselauto
 • 428 huishouden gas en elektra voor een jaar

Overzicht CO₂-uitstoot 2019

We zien dat in 2019 de footprint licht is gestegen met 48,2 ton. Vooral het gasverbruik van Flint en meer zakelijke kilometers met de auto zijn hier debet aan.

Reductieplan CO₂-Prestatieladder: 40% minder CO2 uitstoot in 2026, hoe dan?

Wat doen we al?

 1. We kopen 100% Nederlandse groene stroom in;

 2. 17% van de openbare verlichting is op LED verlichting;

 3. 42% van het wagenpark is elektrisch;

 4. We hebben als gemeente al jaren een duurzaam vervoersbeleid: we stimuleren fietsen en OV en ontmoedigen autogebruik.

Wat gaan we nog meer doen?

 1. De verhuizing naar een nieuw stadhuis waarbij we de ambitie hebben om energieneutraal te bouwen;

 2. We streven naar de helft van de openbare verlichting op LED verlichting in 2026;

 3. Theater-en Congrescentrum Flint N.V. en Parkeren Amersfoort B.V. groeien naar 100% Nederlandse groene stroom;

 4. Op basis van de routekaart gemeentelijk vastgoed gaan we de komende jaren ons vastgoed verder verduurzamen.

Via onderstaande link kan je het CO2-beleid van de gemeente Amersfoort downloaden:

Meer informatie

Kijk op Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) voor meer informatie over de CO₂-Prestatieladder.

Infographic

Via deze link kan je de Infographic CO₂-footprint 2018 & 2019 Gemeente Amersfoort downloaden en bekijken.

CO2-beleid

Via deze link kan je het CO₂-beleid van de gemeente Amersfoort downloaden en bekijken.