Afvalstoffenverordening 2021

We hebben de afvalstoffenverordening aangepast. U kon van 14 januari tot en met 24 februari reageren op de Afvalstoffenverordening 2021.

De gemeente zamelt huishoudelijk afval in. De regels voor deze inzameling staan in de gemeentelijke afvalstoffenverordening. De afvalstoffenverordening uit 2015 was verouderd en paste niet meer bij de huidige praktijk van de afvalinzameling en de ambities die we hebben op het gebied van afval en grondstoffen.

Drie belangrijke veranderingen in de afvalstoffenverordening

In de afvalstoffenverordening 2021 hebben we drie belangrijke veranderingen doorgevoerd:

  • De verordening is aangepast volgens de modelverordening van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Een groot aantal Nederlandse gemeenten gebruikt dit model en nu is de Amersfoortse verordening vergelijkbaar.
  • Artikel 13 maakt het mogelijk gescheiden afvalinzameling bij basisscholen uit te laten voeren door de inzameldienst van huishoudelijk afval. Hiermee stimuleren we afvalscheiding op basisscholen.
  • Artikel 20 maakt het op termijn mogelijk dat ongeadresseerd reclamedrukwerk alleen bezorgd mag worden bij inwoners die een ‘Ja/ja – sticker’ op of bij hun brievenbus hebben geplakt. Vanaf 12 maanden na het in werking treden van de Afvalstoffenverordening 2021 gaat dit gelden.

Ter inzage: U kunt de Afvalstoffenverordening 2021 bekijken

De Afvalstoffenverordening 2021 en de bijbehorende stukken lagen van 14 januari 2021 tot en met 24 februari (6 weken) ter inzage. U kunt de documenten alleen nog digitaal bekijken:

Afvalstoffenverordening 2021 inclusief collegebesluit

U kunt niet meer op de Afvalstoffenverordening 2021 reageren.

Vragen over Afvastoffenverordening 2021

Heeft u een vraag, neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 033.

Volgende stappen

Alle reacties (zienswijzen) op de Afvalstoffenverordening 2021 verwerken we in een nota van inspraak. Deze nota gaat samen met de Afvalstoffenverordening 2021 naar de gemeenteraad. Na vaststelling van de Afvalstoffenverordening 2021 door de raadgemeenteraad kan het college van burgemeester en wethouders het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2021 vaststellen. We publiceren beide vaststellingen in de Bekendmakingen in huis-aan-huis-blad De Stad Amersfoort. De Afvalstoffenverordening 2021 en het Uitvoeringsbesluit treden in werking op de eerste dag na het publiceren.