Inzicht in de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle huizen, andere gebouwen, percelen en grond: de waardering onroerende zaken (WOZ). Dat gebeurt met een taxatie.

Inzicht in de WOZ-waarde

U kunt het taxatieverslag WOZ online bekijken.

De taxatie gaat uit van het bedrag dat een pand of een stuk grond bij verkoop zou hebben opgebracht op de waardepeildatum. Voor het belastingjaar 2019 is de waardepeildatum 1 januari 2018.

Online inzien taxatieverslag en aanslagbiljet

U vindt de WOZ-waarde op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen. Die aanslag krijgt u aan het begin van het jaar. U kunt het taxatieverslag WOZ en het aanslagbiljet met de WOZ-waarde van uw pand of perceel online bekijken. Om deze gegevens te kunnen raadplegen moet u inloggen met de DigiD van de persoon op wiens naam de aanslag staat.

OPVRAGEN BEWONERS OPVRAGEN BEDRIJVEN

Over de taxatie

Hoe hoog de WOZ-waarde is wordt bepaald door deskundige WOZ-taxateurs. Om de waarde te kunnen bepalen, gebruiken zij veel verschillende informatie: oppervlakte en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, panoramafoto’s, bouwtekeningen en andere bekende gegevens, zoals de grootte en eventuele veranderingen in de afgelopen periode. Dit vindt u terug in taxatieverslag.

Niet eens met de WOZ-waarde?

De taxateurs van de gemeente bepalen de WOZ-waarde zo nauwkeurig mogelijk. Vindt u dat de waarde te hoog is vastgesteld? De taxateur van uw pand of grond legt graag uit hoe de WOZ-waarde is bepaald. Als blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt, past hij dit voor u aan.

Neem contact op met de taxateur van de gemeente via telefoonnummer 14 033. Of maak een afspraak om teruggebeld te worden.

AFSPRAAK MAKEN

Bent u het na het gesprek met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u ook doen als er een fout op het aanslagbiljet staat. Een verkeerde naam bijvoorbeeld.

Over de WOZ-waarde

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) schrijft voor dat gemeente de WOZ-waarde elk jaar opnieuw moet vaststellen voor alle panden en percelen in de gemeente. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor de heffing van de onroerendezaakbelastingen en rioolheffing.

Ook andere partijen gebruiken de WOZ-waarde. De belastingdienst gebruikt de WOZ-waarde om de hoogte van het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting te controleren en bepalen. Het Waterschap gebruikt de WOZ-waarde voor de watersysteemheffing van grond en gebouwen.

DigiD

Om het taxatieverslag online in te zien als bewoner, heeft u DigiD nodig. DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. Voortaan kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen.

U heeft nog geen DigiD account?

Als u nog geen DigiD heeft kunt u deze aanvragen op de website van DigiD: www.digid.nl.

Digid

WOZ-waarde woningen openbaar

Wilt u weten wat de WOZ-waarde van woningen, vergelijkbaar met de uwe is? Of wilt u zien of verschillen tussen woningen of bij vergelijkbare woningen correct zijn vertaald in waardeverschillen? Dat kan. Per 1 oktober 2016 is de WOZ-waarde van woningen openbaar. U vindt de WOZ-waarden op www.wozwaardeloket.nl.

Door op een plattegrond of een adres te klikken in de WOZ-viewer wordt de WOZ-waarde zichtbaar. Andere gegevens zoals verkoopprijs, taxatieverslag of wie de eigenaar is, zijn niet openbaar. De openbaarheid geldt vooralsnog alleen voor woningen en niet voor bedrijfspanden.

LET OP! Het kan enkele weken duren voordat de nieuwe WOZ-waarde zichtbaar is. U kunt dit zien aan de peildatum. Is deze '01-01-2017' dan is dit de WOZ-waarde van vorig jaar. Staat er '01-01-2018' dan heeft u de nieuwe WOZ-waarde in beeld van belastingjaar 2019.