Gemeentelijke belastingen betalen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn.

Termijnen

Als u kiest voor betaling via automatische incasso schrijft de gemeente het totale bedrag automatisch in tien termijnen van uw rekening af. Heeft u al eerder een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan blijft die geldig voor het nieuwe belastingjaar.

Zonder automatische incasso betaalt u de gemeentelijke belastingen volgens de termijnen op het aanslagbiljet.

Met automatisch incasso incasseren wij vanaf februari tot en met november op de laatste werkdag van de maand. Zonder automatisch incasso incasseren wij in twee termijnen, in februari en april.

Hoe betalen?

Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, hoeft u niets te doen. Naast de automatische incasso kunt u op de volgende manieren betalen:

  • Via iDEAL. Op het aanslagbiljet staat een iDEAL link of iDEAL QR code die u kunt gebruiken om de aanslag direct in één termijn te betalen.
  • Via internetbankieren. Maak het bedrag over op IBAN NL70 BNGH 0285 0420 33 ten name van de gemeente Amersfoort, Stadhuisplein 1 in Amersfoort. Vermeld daarbij het nummer van uw aanslagbiljet. Als u vanuit het buitenland wilt betalen, heeft u de BIC-code van de bank nodig: BNGH NL 2G.
  • Met pin bij de balie van Burgerzaken, Stadhuisplein 1 in Amersfoort. Contant betalen is niet mogelijk. Neem bij de betaling uw aanslagbiljet mee. Bekijk de openingstijden.
Moeite met betalen

Als u moeite heeft om de bedragen te betalen, kunt u kiezen voor betaling via automatische incasso. U betaalt de belastingen in dat geval in tien termijnen.

Is dat voor u geen oplossing? Dan kunt u misschien een betalingsregeling treffen.

Heeft u een laag netto-inkomen (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen? Dan kunt u ook een verzoek om kwijtschelding doen.

Als u niet op tijd betaalt

Aanmaning

Als u niet op tijd betaalt, krijgt u een aanmaning. Daarin staat de uiterste datum waarop u moet betalen. Bovenop de aanslag brengt de gemeente aanmaningskosten in rekening. Die zijn € 7,- of € 16,-, afhankelijk van welk bedrag nog openstaat. Betaal het openstaande bedrag binnen 14 dagen.

Dwangbevel

Betaalt u ook de aanmaning niet? Dan ontvangt u kort na het verlopen van de betaaltermijn van de aanmaning een dwangbevel via de post. Daar komen hoge extra kosten bij van minimaal € 42,- tot maximaal € 12.356,-.

Beslaglegging

Met een dwangbevel heeft u enkele dagen de tijd om het totale bedrag te betalen, inclusief de extra kosten. Doet u dat niet, dan kan de gemeente beslag leggen op bijvoorbeeld uw loon en/of uitkering of uw bezittingen.

Invorderingsrente

Los van de extra kosten die u moet betalen kan de gemeente invorderingsrente in rekening brengen. Tref een betalingsregeling om extra kosten te voorkomen.

Rekeningnummer wijzigen voor automatisch incasso

U kunt het machtigingsformulier ook gebruiken om een ander rekeningnummer voor automatische incasso door te geven. Vul daarvoor het groene deel van het formulier in:

Als u kiest voor automatisch incasso kunt u het ingevulde formulier sturen naar Antwoordnummer 79, 3800 VB Amersfoort. Of scan het ondertekende formulier in en mail het naar belastingen@amersfoort.nl.