Bezwaar tegen WOZ-waarde

Vindt u de vastgestelde WOZ-waarde niet juist of staat er een fout op het aanslagbiljet? Neem dan eerst telefonisch contact op met onze taxateurs via telefoonnummer 14033.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

U kunt bezwaar maken tot zes weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat. Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Taxatieverslag inzien

Heeft u twijfels over de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt het taxatieverslag WOZ en het aanslagbiljet met de WOZ-waarde van uw pand of perceel online bekijken:

OPVRAGEN BEWONERS EN BEDRIJVEN

Heeft u dan nog vragen? Bel dan eerst de taxateur op 14 033 voordat u een bezwaarschrift indient. U kunt bezwaar maken tot zes weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat.

NB: U kunt voor reclamebelasting, precariobelasting en BIZ-bijdrage online geen bezwaar indienen. Dit kan alleen schriftelijk.
Meer informatie over deze belastingen op de pagina Andere belastingen en heffingen.

Online bezwaar maken

U kunt telefonisch met een taxateur bespreken waarom u denkt dat de vastgestelde WOZ-waarde niet juist is. Meestal worden onduidelijkheden dan wel weggenomen. Bent u alsnog van mening dat de WOZ-waarde niet correct is dan kunt u eenvoudig en gratis bezwaar maken via onderstaande button (kopje Online bezwaar maken).

Via onderstaande button kunt u als bewoner én als bedrijf inloggen. Let op! Om als bedrijf in te loggen klikt u eerst op onderstaande button en daarna op de tweede link (onder het kopje Inloggen met eHerkenning).

Let op! U kunt alleen bezwaar maken tot zes weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat.

BEZWAAR BEWONER

U heeft hierbij nodig:

 • De inloggegevens voor uw DigiD

BEZWAAR BEDRIJF

U heeft hierbij nodig:

 • Uw eHerkenning met gebruikersnaam en wachtwoord

U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van uw bezwaar.

  • U geeft uw bezwaar binnen zes weken door. De zes weken gaan in op moment dat het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen is verstuurd. Deze datum vindt u op het aanslagbiljet.
  • U geeft aan waar u het niet mee eens bent.
  • U legt uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Uw bezwaar gaat niet over de tarieven.

  WOZ-waarde van woningen in aanbouw

  Voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Dit gebeurt op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gemeente gaat daarbij uit van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn en dus niet van verkoopprijzen van in aanbouw zijnde woningen. Voor de grondwaarde en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum maatgevend.

  Voor het inschatten van de bouwkosten wordt gekeken naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten worden vermenigvuldigd met een voortgangspercentage van de bouw hierbij wordt vervolgens de waarde van de grond bij opgeteld (100%). Voor belastingjaar 2022 is bijvoorbeeld de voortgang van de bouw op 1 januari 2022 bepalend. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van geüniformeerde bouwstadia.

  Voortgangspercentages bouw

  Appartement Eengezinswoning
  ruwe laagste vloer complex gereed 10%
  ruwe begane grondvloer gereed 20%
  ruwe vloer appartement gereed 25%
  alle ruwe verdiepingsvloeren gereed 40%
  dak (complex) waterdicht 60% 60%

  WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen

  Wanneer een nieuwbouwwoning in de loop van 2021 is opgeleverd, wordt de waarde bepaald naar de toestand van die woning op 1 januari 2022 (toestandspeildatum).

  Verstuurt u uw bezwaar liever per post? Dat kan op twee manieren:

  1. Download het formulier, print het uit en vul het in.

  2. Bestel een formulier via telefoonnummer 14 033 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur)

  Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, maakt u automatisch ook bezwaar tegen de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting. Maakt u daarnaast bezwaar tegen de afvalstoffenheffing en/of de hondenbelasting? Dan kunt u meerdere uitspraken krijgen op uw bezwaar.

  Contact met taxateur

  Heeft u vragen neem dan contact op met de taxateur door via onderstaande button (afspraak maken) het formulier in te vullen en te versturen. De taxateur neemt dan binnen 5 werkdagen contact met u op.

  AFSPRAAK MAKEN

  Mocht dit niet lukken dan kunt u ook contact opnemen via telefoonnummer 14 033.