Bezwaar tegen WOZ-waarde

Vind je de vastgestelde WOZ-waarde niet juist of staat er een fout op het aanslagbiljet? Neem dan eerst telefonisch contact op met onze taxateurs.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Je kunt bezwaar maken tot 6 weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat. Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Contact met taxateur

Heb je vragen? Maak dan een afspraak met de taxateur. De taxateur neemt dan binnen 5 werkdagen contact met je op.

AFSPRAAK MAKEN

Lukt dit niet, dan kun je ook contact opnemen via telefoonnummer 14 033.

Taxatieverslag inzien

Heb je twijfels over de vastgestelde WOZ-waarde? Je kunt het taxatieverslag WOZ en het aanslagbiljet met de WOZ-waarde van je pand of perceel online bekijken:

OPVRAGEN BEWONERS EN BEDRIJVEN

Heb je daarna nog vragen? Bel dan eerst de taxateur op 14 033 voordat je een bezwaarschrift indient. Je kunt bezwaar maken tot 6 weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat.

NB: Voor reclamebelasting, precariobelasting en BIZ-bijdrage kun je online geen bezwaar indienen. Dit kan alleen schriftelijk. Meer informatie over deze belastingen vind je op de pagina Andere belastingen en heffingen.

Online bezwaar maken

Je kunt telefonisch met een taxateur bespreken waarom je denkt dat de vastgestelde WOZ-waarde niet juist is. Meestal worden onduidelijkheden dan wel weggenomen. Ben je alsnog van mening dat de WOZ-waarde niet correct is? Maak dan eenvoudig en gratis bezwaar via onderstaande button (kopje Online bezwaar maken).

Via onderstaande button kun je als bewoner én als bedrijf inloggen. Om als bedrijf in te loggen klik je vervolgens op de tweede link (onder het kopje Inloggen met eHerkenning).

Let op! Je kunt alleenmaken tot 6 weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat.

BEZWAAR BEWONER BEZWAAR BEDRIJF

Je krijgt altijd een ontvangstbevestiging van je bezwaar.

  Verstuur je je bezwaar liever per post? Dat kan op 2 manieren:

  1. Download het formulier, print het uit en vul het in.

  2. Bestel een formulier via telefoonnummer 14 033 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur)

  • Je geeft je bezwaar binnen 6 weken door. De 6 weken gaan in op moment dat het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen is verstuurd. Deze datum vind je op het aanslagbiljet.
  • Je geeft aan waar je het niet mee eens bent.
  • Je legt uit waarom je het er niet mee eens bent.
  • Je bezwaar gaat niet over de tarieven.

  Als je bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, maak je automatisch ook bezwaar tegen de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting. Maak je daarnaast bezwaar tegen de afvalstoffenheffing en/of de hondenbelasting? Dan kun je meerdere uitspraken krijgen op je bezwaar.

  WOZ-waarde van woningen in aanbouw

  Voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Dit gebeurt op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gemeente gaat daarbij uit van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn en dus niet van verkoopprijzen van in aanbouw zijnde woningen. Voor de grondwaarde en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum maatgevend.

  Voor het inschatten van de bouwkosten wordt gekeken naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten worden vermenigvuldigd met een voortgangspercentage van de bouw. Hier wordt vervolgens de waarde van de grond bij opgeteld (100%). Voor belastingjaar 2022 is bijvoorbeeld de voortgang van de bouw op 1 januari 2022 bepalend. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van geüniformeerde bouwstadia.

  Voortgangspercentages bouw

  Appartement Eengezinswoning
  ruwe laagste vloer complex gereed 10%
  ruwe begane grondvloer gereed 20%
  ruwe vloer appartement gereed 25%
  alle ruwe verdiepingsvloeren gereed 40%
  dak (complex) waterdicht 60% 60%

  WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen

  Wanneer een nieuwbouwwoning in de loop van 2021 is opgeleverd, wordt de waarde bepaald naar de toestand van die woning op 1 januari 2022 (toestandspeildatum).