Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

U bent het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belasting, er staat een fout op het aanslagbiljet of u vindt de vastgestelde WOZ-waarde niet juist.

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

U kunt bezwaar maken tot zes weken na de dagtekening (datum) die op het aanslagbiljet staat. Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen is niet mogelijk. Die zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Heeft u vragen of twijfels over de vastgestelde WOZ-waarde? Raadpleeg dan het taxatieverslag. U kunt het taxatieverslag WOZ en het aanslagbiljet met de WOZ-waarde van uw pand of perceel online bekijken. Komt u er dan nog niet uit? Bel dan eerst 14 033 voordat u een bezwaarschrift indient.

Niet eens met de WOZ-waarde?

Om te zien hoe de WOZ-waarde is bepaald, kunt u eerst het taxatieverslag bekijken of contact opnemen met de taxateurs van de gemeente (zie Inzicht in de WOZ-waarde). Als blijkt dat de WOZ-waarde niet klopt, passen de taxateurs dit voor u aan. Bent u het na het gesprek met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken.

NB: U kunt voor reclamebelasting, precariobelasting en BIZ-bijdrage online geen bezwaar indienen. Dit kan alleen schriftelijk.
Meer informatie over deze belastingen op de pagina Andere belastingen en heffingen.

Online bezwaar maken

BEZWAAR BEWONER

U heeft hierbij nodig:

 • De gegevens van de aanslag
 • De inloggegevens voor uw DigiD

BEZWAAR BEDRIJF

U heeft hierbij nodig:

 • Uw bedrijvennummer of RSIN
 • Het aanslagbiljetnummer

U krijgt altijd een ontvangstbevestiging van uw bezwaar.

  Voorwaarden
  • U geeft uw bezwaar binnen zes weken door. De zes weken gaan in op moment dat het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen is verstuurd. Deze datum vindt u op het aanslagbiljet.
  • U geeft aan waar u het niet mee eens bent.
  • U legt uit waarom u het er niet mee eens bent.
  • Uw bezwaar gaat niet over de tarieven.
  Woningen in aanbouw

  WOZ-waarde van woningen in aanbouw

  Voor een woning in aanbouw moet de gemeente een WOZ-waarde vaststellen. Dit gebeurt op basis van de gecorrigeerde vervangingswaarde. De gemeente gaat daarbij uit van de grondwaarde en de bouwkosten die gemaakt zijn en dus niet van verkoopprijzen van in aanbouw zijnde woningen. Voor de grondwaarde en de bouwkosten is het prijspeil rond de waardepeildatum maatgevend.

  Voor het inschatten van de bouwkosten wordt gekeken naar de totale bouwkosten van de woning. Deze totale bouwkosten worden vermenigvuldigd met een voortgangspercentage van de bouw hierbij wordt vervolgens de waarde van de grond bij opgeteld (100%). Voor belastingjaar 2020 is bijvoorbeeld de voortgang van de bouw op 1 januari 2020 bepalend. Het bepalen van het voortgangspercentage gebeurt zoveel mogelijk op basis van ge├╝niformeerde bouwstadia.

  Voortgangspercentages bouw

  Appartement Eengezinswoning
  ruwe laagste vloer complex gereed 10%
  ruwe begane grondvloer gereed 20%
  ruwe vloer appartement gereed 25%
  alle ruwe verdiepingsvloeren gereed 40%
  dak (complex) waterdicht 60% 60%

  WOZ-waarde van nieuwbouwwoningen

  Wanneer een nieuwbouwwoning in de loop van 2019 is opgeleverd, wordt de waarde bepaald naar de toestand van die woning op 1 januari 2020 (toestandspeildatum).

  Schriftelijk bezwaar maken

  Verstuurt u uw bezwaar liever per post? Dat kan op twee manieren:

  1. Download het formulier, print het uit en vul het in.

  2. Bestel een formulier via telefoonnummer 14 033 (bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 17.00 uur)

  Meerdere uitspraken

  Als u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde, maakt u automatisch ook bezwaar tegen de rioolheffing en de onroerendezaakbelasting. Maakt u daarnaast bezwaar tegen de afvalstoffenheffing en/of de hondenbelasting? Dan kunt u meerdere uitspraken krijgen op uw bezwaar.

  Meer weten?

  Lees meer over de gemeentelijke belastingen 2020: