Andere belastingen en heffingen

Voor bepaalde diensten en producten brengt de gemeente kosten in rekening. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van gemeentegrond, de haven of de voorzieningen van de algemene begraafplaatsen.

Ondernemers krijgen vaak ook met andere belastingen zoals reclame- of precariobelasting te maken. De gemeente stuurt automatisch een aanslag of factuur toe als deze belastingen of heffingen voor uw situatie gelden.

NB: U kunt voor reclamebelasting, precariobelasting en BIZ-bijdrage online geen bezwaar indienen. Dit kan alleen schriftelijk.

Precariobelasting

De term precario komt uit het Latijn en betekent ‘in tijdelijk gebruik’. Wie openbare grond (of water) van de gemeente gebruikt, heeft hiervoor een vergunning nodig. Als u tijdelijk een container of steiger wilt plaatsen bijvoorbeeld, of een terras op gemeentegrond wilt neerzetten. Krijgt u de vergunning, dan moet u voor het gebruik van de grond ook precariobelasting betalen.

De regels van de precariobelasting vindt u in de verordening precariobelasting op overheid.nl

BIZ-bijdrage op het Neptunus- of Euterpeplein

De BIZ(bedrijfsinvesteringszone)-bijdrage is een heffing die is ontstaan op verzoek van ondernemers op het Neptunusplein en het Euterpeplein. De verplichte bijdrage gaat naar het ondernemersfonds. Vanuit dit fonds betalen de ondernemers activiteiten die te maken hebben met de thema's schoon, heel en veilig.

De heffing is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand waarin de onderneming zit. Meer informatie over de heffing staat in de verordeningen:

Reclamebelasting voor ondernemers in de binnenstad

Op initiatief van ondernemers in de binnenstad is reclamebelasting ingevoerd. De opbrengst van deze belasting wordt, na aftrek van gemeentelijke kosten, als subsidie uitgekeerd aan de Stichting Ondernemers Amersfoortse Binnenstad (SOAB).

Ondernemers betalen de belasting voor openbare aankondigingen (meestal reclameborden) die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Als er aankondigingen zijn aangetroffen dan ontvangt u hiervoor een aanslag reclamebelasting. De hoogte van de aanslag is afhankelijk van de WOZ-waarde van het pand. De beschikking met daarop de WOZ-waarde wordt ieder jaar in januari verzonden. Omdat bij de waardebepaling van een pand onder andere rekening wordt gehouden met de ligging is er geen sprake meer van een onderscheidt in zones.

De regels en tarieven staan in de verordening reclamebelasting op overheid.nl.

Haven- en kadegeld

Als u met uw vaartuig in de haven ligt of voor anker gaat, brengt de Havenmeester havengeld in rekening. Als u tijdelijk gebruik maakt van de kade of wal van de haven om te laden of te lossen, betaalt u kadegeld.

De regels en tarieven vindt u in de verordening haven- en kadegelden op overheid.nl.

Begraaf- en crematierechten

Als u gebruik maakt van de voorzieningen van de algemene begraafplaatsen (Rusthof, Maranatha en Soesterweg) of van het crematorium bij begraafplaats Rusthof, brengt de gemeente kosten in rekening. Deze kosten staan in de gemeentelijke verordening begraaf- en crematierechten op overheid.nl.

Marktgeld


Voor een standplaats op een markt in Amersfoort betaalt u marktgeld. De rekening is voor degene met de vergunning op zijn naam. Hoeveel u betaalt, ligt aan het aantal vierkante meters dat u gebruikt en of u een dagplaats, standwerkplaats of vaste standplaats huurt.

De regels vindt u in de verordening marktgeld op overheid.nl.

Leges


Voor bepaalde diensten vraagt de gemeente een vergoeding van de kosten. Voor welke diensten u leges betaalt en hoeveel, staat in de verordening leges op overheid.nl.

Meer weten?

Lees meer over de gemeentelijke belastingen 2020: