Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand. Meer informatie

Betalen gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Meer informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als u een laag netto-inkomen heeft (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kunt u een verzoek om kwijtschelding doen. Meer informatie

Inzicht in de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle huizen, andere gebouwen, percelen en grond: de waardering onroerende zaken (WOZ). Dat gebeurt met een taxatie. Meer informatie

Hondenbelasting

Heeft u een hond? Meld dit bij de gemeente. U moet dan namelijk hondenbelasting betalen. Meer informatie

Belasting betalen via automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. U geeft de gemeente toestemming om het geld van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in tien termijnen. Wilt u geen automatische incasso, dan betaalt u in twee termijnen, als het aanslagbedrag niet hoger is dan € 5000,-. Meer informatie

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

U bent het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belasting, er staat een fout op het aanslagbiljet of u vindt de vastgestelde WOZ-waarde niet juist. Meer informatie

Betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen

Wanneer u moeite heeft de gemeentelijke belasting(en) op tijd te betalen, kunt u kiezen voor betaling via automatische incasso. U betaalt de belastingen 2020 dan in tien termijnen in plaats van in twee. Heeft u nog openstaande bedragen over voorgaande jaren en u wilt dit in termijnen betalen, tref dan een betalingsregeling met de gemeente. Een regeling kan via de website met uw DigiD worden aangevraagd. Ook kunt u terecht bij de balie van het stadhuis. Meer informatie

Andere belastingen en heffingen

Voor bepaalde diensten en producten brengt de gemeente kosten in rekening. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van gemeentegrond, de haven of de voorzieningen van de algemene begraafplaatsen. Meer informatie