Belastingen

Inzicht in de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle huizen, andere gebouwen, percelen en grond: de waardering onroerende zaken (WOZ). Dat gebeurt met een taxatie. Meer informatie

Gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke belastingen je moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer je betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van je pand. Meer informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Ben je niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als je een laag netto-inkomen hebt (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kun je een verzoek om kwijtschelding doen. Meer informatie

Belasting betalen via automatische incasso

Je kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. Je geeft de gemeente toestemming om het geld van je rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in 10 termijnen. Wil je geen automatische incasso, dan betaal je in 2 termijnen, als het aanslagbedrag niet hoger is dan € 5.000,-. Meer informatie

Betalen gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen je moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Meer informatie

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Vind je de vastgestelde WOZ-waarde niet juist of staat er een fout op het aanslagbiljet? Neem dan eerst telefonisch contact op met onze taxateurs. Meer informatie

Hondenbelasting

Heb je een hond? Meld dit bij de gemeente. Je moet dan namelijk hondenbelasting betalen. Meer informatie

Betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen

Wanneer je moeite hebt de gemeentelijke belasting(en) op tijd te betalen, kun je kiezen voor betaling via automatische incasso. Je betaalt de belastingen 2022 dan in 10 termijnen in plaats van in 2. Heb je nog openstaande bedragen over voorgaande jaren en wil je dit in termijnen betalen? Tref dan een betalingsregeling met de gemeente. Meer informatie

Andere belastingen en heffingen

Voor bepaalde diensten en producten brengt de gemeente kosten in rekening. Bijvoorbeeld als je gebruik maakt van gemeentegrond, de haven of de voorzieningen van de algemene begraafplaatsen. Meer informatie

Woningontruiming

De gemeente is sinds 1 april 2021 wettelijk verplicht bij een woningontruiming de ontruimde zaken (inboedel) af te voeren en op te slaan. Gerechtsdeurwaarders die van plan zijn over te gaan tot een woningontruiming worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Belastingen. Meer informatie

Toeristenbelasting

Amersfoort heft toeristenbelasting. Gasten die in Amersfoort overnachten betalen € 2,40 per persoon per nacht. Meer informatie