Belastingen

Op deze pagina vindt u informatie over gemeentelijke belastingen, betalen, kwijtschelding, inzicht in de WOZ-waarde, gratis bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, automatische incasso, hondenbelasting, betalingsregeling en andere belastingen en heffingen. Inwoners die online hun belastingzaken willen inzien en regelen kunnen dat doen in de digitale belastingbalie. Op onderstaande pagina's vindt u een link naar de digitale balie.

Inzicht in de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle huizen, andere gebouwen, percelen en grond: de waardering onroerende zaken (WOZ). Dat gebeurt met een taxatie. Meer informatie

Gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand. Meer informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als u een laag netto-inkomen heeft (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kunt u een verzoek om kwijtschelding doen. Meer informatie

Belasting betalen via automatische incasso

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via automatische incasso. U geeft de gemeente toestemming om het geld van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt dan in tien termijnen. Wilt u geen automatische incasso, dan betaalt u in twee termijnen, als het aanslagbedrag niet hoger is dan € 5000,-. Meer informatie

Betalen gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Meer informatie

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Vindt u de vastgestelde WOZ-waarde niet juist of staat er een fout op het aanslagbiljet? Neem dan eerst telefonisch contact op met onze taxateurs via telefoonnummer 14033. Meer informatie

Hondenbelasting

Heeft u een hond? Meld dit bij de gemeente. U moet dan namelijk hondenbelasting betalen. Meer informatie

Betalingsregeling voor gemeentelijke belastingen

Wanneer u moeite heeft de gemeentelijke belasting(en) op tijd te betalen, kunt u kiezen voor betaling via automatische incasso. U betaalt de belastingen 2022 dan in tien termijnen in plaats van in twee. Heeft u nog openstaande bedragen over voorgaande jaren en u wilt dit in termijnen betalen, tref dan een betalingsregeling met de gemeente. Een regeling kan via de website met uw DigiD worden aangevraagd. Meer informatie

Andere belastingen en heffingen

Voor bepaalde diensten en producten brengt de gemeente kosten in rekening. Bijvoorbeeld als u gebruik maakt van gemeentegrond, de haven of de voorzieningen van de algemene begraafplaatsen. Meer informatie

Woningontruiming

De gemeente is sinds 1 april 2021 wettelijk verplicht bij een woningontruiming de ontruimde zaken (inboedel) af te voeren en op te slaan. Gerechtsdeurwaarders die van plan zijn over te gaan tot een woningontruiming worden verzocht contact op te nemen met de afdeling Belastingen. Meer informatie

Precariobelasting terrassen

Naast verschillende andere verplichte belastingen betaalt iedere horecaondernemer precariobelasting om terrassen en uitstallingen op gemeentegrond te plaatsen. Jaarlijks betaalt de horecaondernemer precariobelasting over het aantal vierkante meter gemeentegrond waarvoor hij een vergunning heeft. Zo betaalt hij mee aan bijvoorbeeld het onderhoud. Meer informatie

Toeristenbelasting

Amersfoort heft vanaf 1 juli 2021 toeristenbelasting. In Amersfoort overnachtende gasten betalen vanaf dat moment € 2,40 per persoon per nacht. Meer informatie