Belastingen

Gemeentelijke belastingen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke belastingen u moet betalen, hoe hoog de bedragen zijn, hoe en wanneer u betaalt en wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand. Meer informatie

Hondenbelasting

Heeft u een hond? Meld dit bij de gemeente. U moet dan namelijk hondenbelasting betalen. Meer informatie

Gemeentelijke belastingen betalen

Op het aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen staat welke bedragen u moet betalen en wanneer het geld betaald moet zijn. Meer informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Als u een laag netto-inkomen heeft (op bijstandsniveau) en geen of weinig eigen vermogen, kunt u een verzoek om kwijtschelding doen. Meer informatie

Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen en WOZ-waarde

U bent het niet eens met de aanslag van de gemeentelijke belasting, er staat een fout op het aanslagbiljet of u vindt de vastgestelde WOZ-waarde niet juist. Meer informatie

Inzicht in de WOZ-waarde

De gemeente bepaalt elk jaar opnieuw de waarde van alle huizen, andere gebouwen, percelen en grond: de waardering onroerende zaken (WOZ). Dat gebeurt met een taxatie. Meer informatie