Amersfoort financieel gezond, maar zonder maatregelen dreigt begrotingstekort

Gemeente Amersfoort stevent af op een begrotingstekort, als er niet wordt ingegrepen. Dat blijkt uit de kadernota 2024-2027, die dinsdag 23 mei 2023 werd gepresenteerd.

Het college van burgemeester en wethouders geeft in de kadernota aan dat het coalitieakkoord nog steeds uitgevoerd kan worden, maar dat het gedwongen door de financiële situatie terughoudend moet zijn met aanvullende ambities. Net als in veel andere gemeenten, kampt Amersfoort zonder tegemoetkoming van het Rijk vanaf 2026 met een fors jaarlijks tekort. Het college onderzoekt de komende tijd mogelijke oplossingen om de begroting ook in 2026 en de daarop volgende jaren sluitend te krijgen. 

Zoektocht

Willem-Jan Stegeman, wethouder Financiën: “Amersfoort is financieel gezond en dat willen we ook in de toekomst zo houden. Maar de inkomsten vanuit het Rijk worden een stuk minder en onze kosten nemen toe. Het financiële tekort dat daardoor vanaf 2026 dreigt, kan betekenen dat we niet al onze ambities kunnen realiseren in het tempo dat we zouden willen. Dat gaan Amersfoorters mogelijk merken en daarom vinden we het belangrijk om inwoners, organisaties en de gemeenteraad te betrekken bij de zoektocht naar manieren om tekorten te voorkomen. De uitgangspunten uit het coalitieakkoord blijven daarbij leidend: goed leven binnen de grenzen van de aarde, een thuis voor iedereen, welzijn en sociale rechtvaardigheid en goed samenspel en in gesprek.”

Tekort

De kadernota 2024-2027 is structureel sluitend in 2024 en 2025. Omdat het Rijk vooralsnog geen of slechts incidentele oplossingen biedt voor de financiële tekorten die voor veel gemeenten dreigen, is de financiële toekomst vanaf 2026 ook in Amersfoort onzeker. Het college houdt daarom rekening met een tekort van ongeveer €20 miljoen bij de begroting voor 2026. Na 2026 loopt het tekort naar verwachting verder op. In de begroting die dit najaar wordt gepresenteerd, geeft het college aan in welke zoekrichtingen het aan die voorstellen werkt. Voorstellen voor oplossingen om een begrotingstekort af te wenden, doet het college in de volgende kadernota, over een jaar.

In de jaarlijkse kadernota stelt het college het beleid en de financiële kaders voor de begroting voor. De gemeenteraad besluit op 4 juli 2023 over vaststelling van de kadernota.