Amersfoort in 2030? Reageer op de ontwerp-omgevingsvisie

Hoe ziet Amersfoort er in 2030 uit, hoeveel woningen komen erbij en waar en waar zijn plannen voor windmolens? Waar kunnen we straks werken, naar school en sporten, hoe bewegen we ons door de stad en hoe groen is en blijft Amersfoort? De ontwerp-omgevingsvisie geeft een beeld van hoe de stad er straks uitziet, in 2030 en verder. In de visie staan ook de belangrijkste doelen voor wonen, werken, groen, mobiliteit, duurzaamheid en ruimte voor cultuur, sport en onderwijs. Gemeente Amersfoort is benieuwd naar reacties van inwoners en ondernemers op de visie. 

De ontwerp-omgevingsvisie staat op www.amersfoort.nl/omgevingsvisie. Reageren kan tot en met 22 maart 2023, op verschillende manieren:

 1. met een e-mail aan omgevingswet@amersfoort.nl 
 2. online (met DigiD) via www.amersfoort.nl/plannen-procedure 
 3. met een brief aan de gemeente Amersfoort, t.a.v. Heidy Smit, Postbus 4000, 3800 EA Amersfoort
 4. mondeling, door een afspraak te maken voor een van deze spreekuren: 
  - Donderdag 9 maart tussen 15.00-17.00 uur
  - Donderdag 16 maart tussen 19.00-21.00 uur
  Een afspraak maken kan door een e-mail te sturen naar omgevingswet@amersfoort.nl, of door te bellen met 14033

De opgaven voor de komende jaren

Amersfoort is voor veel mensen een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken en te recreëren. Om een stad en een thuis voor iedereen te blijven zijn er meer woningen nodig, vooral betaalbare woningen. Met meer woningen en meer mensen is er ook meer werkgelegenheid nodig. En meer scholen en mogelijkheden voor sport en cultuur.

Daarnaast is er ruimte nodig voor het opwekken van duurzame energie en voor het voorkomen van overlast door water of hitte vanwege de klimaatverandering. Bij al deze uitdagingen is het heel belangrijk dat er ook voldoende openbare ruimte en groen is. Zowel voor de mensen als voor de natuur. Dit zijn in het kort de uitdagingen waar Amersfoort, en veel andere steden, mee te maken hebben. 

De visie voor Amersfoort: gezond samenleven in een compactere stad 
Om de groei van de stad op een goede manier vorm te geven, is Gezond Samenleven de leidraad. Gezond Samenleven staat voor een gezonde leefomgeving in een compacte, inclusieve stad. Een stad waarin iedereen zich thuis voelt en dezelfde kansen krijgt. Een stad waarin je vooral lopend of op de fiets naar de winkel, school, sport of werk gaat. Langs routes die aantrekkelijk zijn om te wandelen of fietsen. Die routes worden levensaders genoemd. 

Een compacte stad betekent ook meer hoge gebouwen. Dat is nodig om zowel binnen de stad als daar omheen voldoende en aantrekkelijke ruimte te hebben voor groen en natuur. Ruimte om te bewegen en elkaar te ontmoeten.  

De 6 belangrijkste ontwikkelopgaven voor Amersfoort

De omgevingsvisie is uitgewerkt in 6 ontwikkelopgaven: 

 1. Een groene stad in een groene omgeving die water omarmt
 2. Een duurzame en CO₂-neutrale stad
 3. Een stad met duurzame mobiliteit
 4. Een inclusieve en aantrekkelijke stad om in te wonen
 5. Een stad met een veelzijdige en veerkrachtige economie
 6. Een stad waarin voorzieningen meegroeien

Iedere opgave bestaat uit ambities en opgaven en een kaart van Amersfoort waarop de opgaven staan aangegeven.

Hoe wordt de visie gebruikt?

De omgevingsvisie geeft straks richting aan alle keuzes over de inrichting van de stad in de komende periode. Het is de basis voor een besluit als een initiatief niet in een bestemmingsplan past. De ambities uit de omgevingsvisie worden verder uitgewerkt in omgevingsprogramma’s. Daarin staat hoe de gemeente de ambities wil waarmaken. 

Vervolg

Na 22 maart 2023 zet de gemeente alle reacties op een rij en bespreekt deze om te kijken hoe de visie beter kan worden, of welke aandachtspunten een rol spelen bij de uitwerking van de visie in programma’s.

De aangepaste omgevingsvisie, een overzicht van alle reacties en hoe daarmee is omgegaan, worden vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad.