Zwerfafval

Zwerfafval geeft een gevoel van onveiligheid. En het kost jaarlijks € 775.000 om het op te laten ruimen. U kunt meewerken aan een schone stad.

Zelf zwerfafval aanpakken

Organiseer bijvoorbeeld samen met uw buren, de school van uw kind(eren), sportclub of andere vereniging een actie om zwerfafval op te ruimen. De gemeente helpt u graag met prikkers, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalzakken. Na de actie zorgt de gemeente dat het afval gratis wordt opgehaald.

Of adopteer een stukje Amersfoort en houd dit zwerfafvalvrij. Meld u aan op 033zwerfafvalzat.nl en houdt een (stukje) van uw eigen straat of buurt bij door regelmatig het zwerfafval even op te ruimen. Voor het materiaal wordt gezorgd. Van de gemeente krijgt u gratis prikkers en afvalzakken. 

Eigen idee of project tegen zwerfafval indienen

Heeft u zelf een goed idee om onze stad schoon te houden? De gemeente kan u ondersteunen. Er is geld beschikbaar voor initiatieven om zwerfafval te verminderen of te voorkomen.

Lessen over zwerfafval voor onderwijs

De gemeente biedt lessen aan over (zwerf)afval voor kinderen op de basisschool. Ook het voortgezet onderwijs en mbo kunnen gebruik maken van lesaanbod. Wilt u advies of ondersteuning bij onderwijsprojecten over (zwerf)afval? Kijk op:

Melden zwerfafval in Amersfoort

Melden dat afval is neergegooid op straat of in een park kan via onze website of door te bellen met de gemeente, telefoonnummer 14 033.

Voorbeelden van acties en projecten tegen zwerfafval

Idee

Een zorgboerderij wil samen met zijn cliënten bijdragen aan een schone(re) wijk.

Hoe heeft de gemeente geholpen? We hebben een bijdrage geleverd aan de aanschaf van aangepaste bakfietsen. Daarmee kunnen de cliënten van de zorgboerderij hun werkzaamheden tegen zwerfafval makkelijker en beter uitvoeren.

Resultaat

 • Cliënten van de zorgboerderij dragen met hun dagbesteding bij aan een maatschappelijk doel.
 • Zij worden en voelen zich daarom (extra) gewaardeerd door buurtbewoners.
 • Waar de cliënten werken wordt en blijft het zichtbaar schoner.

Idee

Een kinderdagverblijf wil op een leuke, actieve, en leerzame manier zwerfafval opruimen in de buurt.

Hoe heeft de gemeente geholpen? We hebben gezorgd voor opruimmaterialen, inzet van de aannemer, een bijdrage aan publiciteit en de organisatie bedankt met een verrassing.

Resultaat

 • Het kinderdagverblijf maakt kinderen en ouders bewust over zwerfafval.
 • Met de actie wordt een voorbeeld gesteld voor de buurt en andere instellingen.
 • De buurt is opgeruimd en netjes.

Idee

Een mbo-school wil een project over een maatschappelijk onderwerp. De school wil proberen of dit kan met zwerfafval.

Hoe heeft de gemeente geholpen? We hebben een bijdrage geleverd aan de kosten van het maken en uitvoeren van een lessenserie, en activiteiten door de studenten.

Resultaat

 • Groepen studenten werden bewust gemaakt van de impact van (zwerf)afval in de stad en hoe hun eigen gedrag kan bijdragen aan verbetering.
 • Er werd een opruimactie uitgevoerd, de buurt werd daarbij betrokken.
 • De lessenserie wordt (jaarlijks) herhaald.

Idee

Een maatschappelijke organisatie wil twee drukke publiekslocaties extra schoonhouden. Dit kan door een samenwerking op te zetten en te begeleiden tussen ondernemers, inwoners/gebruikers en studenten van opleidingen.

Hoe heeft de gemeente geholpen? We leveren een bijdrage aan de kosten van het starten en uitvoeren van het project, en de activiteiten die binnen het project plaatsvinden.

Resultaat

 • Deelnemende studenten hebben een levensechte leeromgeving binnen het project.
 • Ondernemers worden bewust gemaakt hoe zij kunnen bijdragen aan een schonere omgeving.
 • Op termijn nog schonere publiekslocaties.


Contact

Ideeën om zwerfafval te verminderen of voorkomen? Stuur een mail naar:

gewoonschoon@amersfoort.nl

Melden zwerfafval in de openbare ruimte via: Melding doen