Zwerfafval

Zwerfafval geeft een gevoel van onveiligheid. Het kost jaarlijks € 775.000 om dit afval op te laten ruimen. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die meehelpen om zwerfafval op te ruimen. Ook u kunt meewerken aan een schone stad.

Zelf zwerfafval opruimen

Er zijn bij ons ruim 450 vrijwilligers bekend die meehelpen om zwerfafval op te ruimen. Doet u ook mee?

 • Organiseer een actie om zwerfafval op te ruimen samen met bijvoorbeeld uw buren, de school van uw kind(eren), sportclub of andere vereniging. Wij helpen u graag met prikkers, veiligheidshesjes, handschoenen en afvalzakken. Na de actie zorgen wij ervoor dat het afval gratis wordt opgehaald.
 • Zet jezelf op de kaart, zoek een opruimmaatje of zwerfafvalactie in de buurt of start een eigen actie tegen zwerfafval via www.amersfoortschoon.nl. Via die site kun je ook een afvalgrijper aanvragen.

Eigen idee of project tegen zwerfafval aanmelden

Heeft u zelf een goed idee om onze stad schoon te houden? De gemeente kan u ondersteunen bij initiatieven om zwerfafval te verminderen of te voorkomen. Stuur ons een mail via gewoonschoon@amersfoort.nl.

Lessen over zwerfafval in het onderwijs

Wij bieden in Amersfoort lessen aan over (zwerf)afval voor kinderen op de basisschool, het voorgezet onderwijs en het mbo. Wilt u advies of ondersteuning bij onderwijsprojecten over (zwerf)afval? Kijk dan op:

Voorbeelden van acties en projecten tegen zwerfafval

Om u een beter beeld te geven van alles dat kan, geven we u hieronder een aantal voorbeelden van acties en projecten tegen zwerfafval van verschillende organisaties en bedrijven.

Een zorgboerderij wil samen met zijn cliënten bijdragen aan een schone(re) wijk.

Hoe heeft de gemeente geholpen? We hebben een bijdrage geleverd aan de aanschaf van aangepaste bakfietsen. Daarmee kunnen de cliënten van de zorgboerderij hun werkzaamheden tegen zwerfafval makkelijker en beter uitvoeren.

Resultaat

 • Cliënten van de zorgboerderij dragen met hun dagbesteding bij aan een maatschappelijk doel.
 • Zij worden en voelen zich daarom (extra) gewaardeerd door buurtbewoners.
 • Waar de cliënten werken wordt en blijft het zichtbaar schoner.

Een kinderdagverblijf wil op een leuke, actieve, en leerzame manier zwerfafval opruimen in de buurt.

Hoe heeft de gemeente geholpen? We hebben gezorgd voor opruimmaterialen, inzet van de aannemer, een bijdrage aan publiciteit en de organisatie bedankt met een verrassing.

Resultaat

 • Het kinderdagverblijf maakt kinderen en ouders bewust over zwerfafval.
 • Met de actie wordt een voorbeeld gesteld voor de buurt en andere instellingen.
 • De buurt is opgeruimd en netjes.

Een mbo-school wil een project over een maatschappelijk onderwerp. De school wil proberen of dit kan met zwerfafval.

Hoe heeft de gemeente geholpen? We hebben een bijdrage geleverd aan de kosten van het maken en uitvoeren van een lessenserie, en activiteiten door de studenten.

Resultaat

 • Groepen studenten werden bewust gemaakt van de impact van (zwerf)afval in de stad en hoe hun eigen gedrag kan bijdragen aan verbetering.
 • Er werd een opruimactie uitgevoerd, de buurt werd daarbij betrokken.
 • De lessenserie wordt (jaarlijks) herhaald.

Een maatschappelijke organisatie wil twee drukke publiekslocaties extra schoonhouden. Dit kan door een samenwerking op te zetten en te begeleiden tussen ondernemers, inwoners/gebruikers en studenten van opleidingen.

Hoe heeft de gemeente geholpen? We leveren een bijdrage aan de kosten van het starten en uitvoeren van het project, en de activiteiten die binnen het project plaatsvinden.

Resultaat

 • Deelnemende studenten hebben een levensechte leeromgeving binnen het project.
 • Ondernemers worden bewust gemaakt hoe zij kunnen bijdragen aan een schonere omgeving.
 • Op termijn nog schonere publiekslocaties.


Contact

Ideeën om zwerfafval te verminderen of voorkomen? Stuur een mail naar:

gewoonschoon@amersfoort.nl

Melden zwerfafval in de openbare ruimte via: Melding doen