Veelgestelde vragen omgekeerd inzamelen

Op deze pagina vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over omgekeerd inzamelen.

Wat wordt er van mij verwacht bij de nieuwe manier van afvalscheiding?

U speelt een grote rol als het gaat om afval. U koopt immers producten die na gebruik al dan niet afval opleveren. Het is aan de gemeente en aan ROVA om u als inwoner in de gelegenheid te stellen uw afval optimaal te scheiden. Vervolgens is het aan u om hier gebruik van maken en zo tot een goede afvalscheiding te komen.

Wij wonen in een hoogbouwlocatie. Waar laten we ons gft?

Gft-afval bij hoogbouwlocaties bestaat vooral uit keukenafval. Hierdoor is er bij hoogbouwlocaties gewoon te weinig gft-afval om daar een goede inzamelstructuur voor te maken. In de praktijk bleek bovendien dat het gft-afval bij verzamelcontainers bij hoogbouw vaak was vervuild door plastic zakken. Daardoor kon het niet worden verwerkt. ROVA gaat wel kijken naar maatwerkoplossingen.

Wordt er ook rekening gehouden met de mobiliteit van mensen met een beperking en/of handicap?

De nieuwe regels gelden voor iedereen. Uitgangspunt is dat degene die verantwoordelijk is voor het doen of laten doen van de boodschappen ook verantwoordelijk is voor het weggooien of laten weggooien van het restafval in de hiervoor geplaatste verzamelsystemen. Hierbij is de inzet van mensen in het sociale netwerk van belang.

Kan ik van een andere ondergrondse container gebruikmaken?

Dat kan. Neemt u hiervoor contact op met het klantcontactcentrum van ROVA en geef het nummer door van de container waarvan u gebruik wilt maken. U kunt altijd maar van één ondergrondse container gebruikmaken. De eerder toegewezen ondergrondse container kunt u dan dus niet meer gebruiken.

Gebruik ik de grijze container voor restafval straks voor PMD?

Nee, u levert als u omgekeerd gaat inzamelen de container voor restafval in en krijgt een nieuwe container van 240 liter voor PMD (met een oranje deksel). Een kleinere container van 140 liter voor PMD is niet mogelijk. Het afval blijft hier makkelijk in vastzitten en de containers hebben niet voldoende capaciteit voor PMD.

Gaan inwoners extra betalen voor Omgekeerd Inzamelen in Amersfoort?

Inwoners hoeven niet - zoals in sommige andere gemeenten - te betalen voor elke kilo restafval die ze wegbrengen. De andere kant is dat bewoners ook niet worden beloond als ze weinig restafval wegbrengen.

De invoering van het nieuwe systeem zorgt ook niet voor een algemene verhoging van de afvalstoffenheffing. Wel verhoogt het Rijk de belasting op de verbranding van restafval in 2019 mogelijk weer iets en dit kan op termijn wel gevolgen hebben voor de hoogte van de heffing. Nog een reden om te zorgen dat we minder restafval naar de afvalverbrandingsinstallatie hoeven te brengen. De vermindering van de hoeveelheid restafval die we als Amersfoort realiseren, draagt sowieso bij aan lagere verwerkingskosten en dit heeft weer een gunstig effect op de afvalstoffenheffing.