Grof afval

Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de container past of hiervoor te zwaar is. Als inwoner van de gemeente Amersfoort kunt u uw grof huishoudelijk afval en tuinafval gratis brengen naar ROVA of laten ophalen door ROVA.

Meer infomatie over het ophalen of wegbrengen van het Grof afval staat op de website: www.rova.nl/grofvuil.