Afval

In 2030 wil Amersfoort een ‘afvalloze stad’ zijn. Afval is dan een grondstof voor nieuwe producten en bestaat bijna niet meer als vuilnis.

Plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD)

Een groot deel van ons afval bestaat uit PMD: plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. Van dit afval kunnen weer nieuwe producten worden gemaakt. Meer informatie

Inzameling van afval

In Amersfoort zamelt ROVA het huishoudelijk afval en grondstoffen in voor de gemeente. Wanneer het precies bij u in de wijk wordt opgehaald, ziet u op de afvalkalender. U kunt ook de app downloaden. Meer informatie

Afval scheiden

ROVA zamelt het afval in Amersfoort zoveel mogelijk gescheiden in. Veel afval kan zo weer gebruikt worden als grondstof voor nieuwe producten. Meer informatie

Zwerfafval

Zwerfafval geeft een gevoel van onveiligheid. En het kost jaarlijks € 775.000 om het op te laten ruimen. U kunt meewerken aan een schone stad. Meer informatie

Omgekeerd inzamelen van afval

Amersfoort stapt tussen half 2017 en 2020 geleidelijk over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Bij omgekeerd inzamelen haalt ROVA herbruikbaar afval op aan huis. Dat noemen we daarom geen afval meer, maar grondstoffen: stoffen die kunnen worden hergebruikt. Meer informatie

Melding doen

Als er iets niet werkt of kapot is in de openbare ruimte, dan kunt u dit bij de gemeente melden. Meer informatie