Afval

In 2030 wil Amersfoort een ‘afvalloze stad’ zijn voor huishoudelijk afval, waar afval grondstof wordt voor nieuwe producten. Restafval bestaat dan bijna niet meer.

Inzameling van afval

ROVA zamelt het huishoudelijk afval in voor de gemeente. Op de website van de ROVA staat wanneer afval in jouw wijk wordt opgehaald. Amersfoort gaat geleidelijk over op omgekeerd afval inzamelen. Meer informatie

Afval in juiste container

Amersfoorters scheiden zoveel mogelijk hun afval. Als je thuis jouw afval scheidt en in de juiste container doet, help je direct mee om afval een nieuw leven te geven. Gft, papier, karton, pmd, glas en textiel kunnen allemaal opnieuw gebruikt worden. Meer informatie

Zwerfafval

Zwerfafval geeft een gevoel van onveiligheid. Het kost jaarlijks € 775.000 om dit afval op te laten ruimen. Gelukkig zijn er steeds meer vrijwilligers die meehelpen om zwerfafval op te ruimen. Ook u kunt meewerken aan een schone stad. Meer informatie

Omgekeerd inzamelen van afval

Amersfoort stapt geleidelijk over op een nieuwe manier van huishoudelijke afvalinzameling. Dat noemen we omgekeerd inzamelen. Het afval dat opnieuw te gebruiken is, haalt ROVA op aan huis. Meer informatie

Grof afval

Grof huishoudelijk afval is afval dat niet in de container past of hiervoor te zwaar is. Als inwoner van de gemeente Amersfoort kun je je grof huishoudelijk afval en tuinafval gratis brengen naar ROVA of laten ophalen door ROVA. Meer informatie

Luiers

Omdat we de hoeveelheid restafval willen blijven verminderen, zijn luiers een interessant type afval om gescheiden in te zamelen en te verwerken. Maar daar komt wel wat bij kijken. Meer informatie