Burgemeester

Burgemeester

De burgemeester is voorzitter van het college en voorzitter van de gemeenteraad. Net als de wethouders, heeft de burgemeester een eigen portefeuille. De burgemeester is wettelijk verantwoordelijk voor de openbare orde. De burgemeester is het enige lid van het gemeentebestuur dat niet wordt gekozen, maar wordt benoemd door de Kroon (de koning, de ministers en de staatssecretarissen). Die benoeming geldt voor zes jaar. De heer Bolsius is sinds 31 augustus 2010 burgemeester van Amersfoort.

Burgemeester
Lucas Bolsius

Lucas Bolsius

Stadhuisplein 1
3811 LM Amersfoort
(033) 469 42 31

burgemeester@amersfoort.nl
Twitter pagina Burgemeester Amersfoort  lucasbolsius

CV

Resumé in English Nevenfuncties

De Weekvideo
Speeches
Brieven

Verantwoordelijk voor:
Bestuurszaken, Veiligheid en  Dierenwelzijn

  • Bestuurszaken en public affairs
  • Veiligheid
  • Dierenwelzijn
Facebook Twitter LinkedIn NuJij Email