Vrijwilligers in Amersfoort

Vrijwilligers in Amersfoort

Om te bereiken dat vrijwilligerswerk haar belangrijke rol kan blijven vervullen, besteedt de gemeente vooral aandacht aan het creëren van goede basisvoorwaarden en het stimuleren en waarderen van vrijwilligerswerk.

Basisvoorwaarden

Voor het vrijwilligerswerk is het belangrijk dat een aantal basisvoorwaarden goed geregeld is. Basisvoorwaarden die de gemeente aanbiedt zijn:

  • een vrijwilligersverzekering voor vrijwilligersorganisaties
  • een subsidiefonds voor scholing en deskundigheidsbevordering voor vrijwilligersorganisaties

Daarnaast subsidieert de gemeente ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk en mantelzorg Stichting Ravelijn. Bij Ravelijn kunt u terecht voor al uw vragen over vrijwilligerswerk en kunt u kennis maken met wat vrijwilligerswerk voor u kan betekenen.

Facebook Twitter LinkedIn NuJij Email