Aanpak jeugdwerkloosheid

Aanpak jeugdwerkloosheid

Door de economische teruggang hebben ook jongeren het moeilijk op de arbeidsmarkt. Daarom hebben Amersfoort en omliggende gemeenten, samen met UWV WERKbedrijf, werkgevers en het onderwijs, in 2009 het regionale Actieplan Jeugdwerkloosheid opgesteld. De doelstellingen: voorkomen dat jongeren vroegtijdig hun school verlaten en zorgen dat het aantal jongeren met een goede startkwalificatie toeneemt. In 2011 is hiervoor extra geld beschikbaar gekomen uit het Europees Structuurfonds (ESF).

jongeren

Het Actieplan Jeugdwerkloosheid wil alle jongeren die werk zoeken kennen en begeleiden op maat, vooral de meer kwetsbare jongeren. Ze gaan terug naar school om hun opleiding af te maken, gaan verder leren of trainingen volgen – met het oog op de praktijk van de huidige arbeidsmarkt.

Een goede samenwerking tussen onderwijsinstellingen en werkgevers is daarbij onmisbaar. Daarom zijn er extra mensen aangesteld om leerlingen beter te begeleiden tijdens hun stage. En er zijn regelingen en subsidies om werkgevers financieel tegemoet te komen als zij een jongere in dienst nemen.

Zo hebben elf jongeren uit Amersfoort en Soest in 2010 een leer-werktraject gevolgd bij voestalpine Polynorm in Bunschoten. In zeven maanden tijd werden ze opgeleid tot assistent operator. In ruil hiervoor ontving voestalpine Polynorm loonkostensubsidie van de gemeente Amersfoort.

Mede mogelijk gemaakt door het ESF

In 2011 kwam extra geld beschikbaar uit het Europees Sociaal Fonds (ESF), waardoor het Actieplan Jeugdwerkloosheid nog beter en uitgebreider uitgevoerd kon worden. Het meeste van dit extra geld is besteed aan extra begeleiding aan jongeren en loonkostensubsidies voor bedrijven die deelnemen aan leer-werkprojecten.

Zoals het schildersproject, waardoor twintig leerling-schilders van het Schildersvakcentrum Centraal Nederland (SCN) aan het werk gezet konden worden. Door de recessie hadden schildersbedrijven, die normaal gesproken graag nieuw personeel opleiden, te weinig plaats voor leerling-schilders. Tegelijkertijd kampten scholen door geldgebrek vaak met achterstallig onderhoud. Door met ESF-geld 85% van de kosten van het schilderwerk te betalen, konden de leerling-schilders aan de slag en kregen scholen een frisse, nieuwe verflaag.

 

 

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van het Europees Sociaal Fonds
Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst.

Facebook Twitter LinkedIn NuJij Email