Fokuswoning

Fokuswoning

Beschrijving

Heeft u een lichamelijke handicap en wilt u toch zelfstandig blijven wonen? Dan is een Fokuswoning iets voor u.
Een Fokuswoning maakt deel uit van een groep van 12 tot 15 woningen. De standaard aangepaste woning wordt door de bewoner gehuurd van een woningcorporatie. De Stichting Fokus verleent op afroep op aanwijzing van de bewoner gedurende 24 uur per dag assistentie bij de algemeen dagelijkse handelingen (ADL) in en om de woning. Zij verleent geen verpleegkundige of huishoudelijke hulp.

Wat te doen

Na aanmelding bij de Stichting Fokus bepaalt het Centrum Indicatiestelling Zorg of u een indicatie hebt voor een Fokuswoning. Valt u binnen de criteria, dan worden uw aanvraag en indicatie geregistreerd in het centraal registratiesysteem voor ADL-kandidaten van het College van Zorgverzekeringen (CVZ).

Kosten

Aan de aanvraag zijn geen kosten verbonden.

Meer info

Stichting Fokus Exploitatie:

  • Postadres: Postbus 6124, 9702 HC  GRONINGEN
  • Telefoon: (050) 527 83 57
  • Website

Meer informatie over indicatiestelling in dit digitaal loket